Розробка наукових основ підвищення продуктивності адаптивного профільного зубошліфування на верстатах з ЧПК

Науковий напрям 
Машинобудування
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
147-27
Реєстраційний № НДР в МОН 
0118U004400
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Ларшин В.П., д-р техн. наук, проф.