Розробка наукових основ підвищення продуктивності адаптивного профільного зубошліфування на верстатах з ЧПК

Науковий напрям: 
Машинобудування
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
147-27
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0118U004400
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Ларшин В.П., д-р техн. наук, проф.