Вдосконалення методів і технологій відновлення, підвищення зносостійкості і діагностування станів поверхонь деталей та з’єднань

Науковий напрям: 
Машинобудування
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
128-30
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0116U004927
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Дерев’янченко О.Г., д-р техн. наук, проф.