Вдосконалення методів і технологій відновлення, підвищення зносостійкості і діагностування станів поверхонь деталей та з’єднань

Науковий напрям 
Машинобудування
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
128-30
Реєстраційний № НДР в МОН 
0116U004927
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Дерев’янченко О.Г., д-р техн. наук, проф.