Підвищення ефективності функціонування технічних систем

Науковий напрям: 
Машинобудування
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
168-20
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0119U000706
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Мотулько Б.В., канд.техн.наук, проф.