Методи сингулярных інтегральных рівнянь у математичному моделюванні технічних систем

Науковий напрям 
Інформаційно-комунікаційні технології
Реєстраційний № НДР в ОП 
106-60
Реєстраційний № НДР в МОН 
0115U006662
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Усов А.В., д-р техн. наук, проф.