Методи сингулярных інтегральных рівнянь у математичному моделюванні технічних систем

Науковий напрям: 
Інформаційно-комунікаційні технології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
106-60
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0115U006662
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Усов А.В., д-р техн. наук, проф.