Методи та засоби інформаційного забезпечення діагностування , вдосконалення та експлуатації енергетичного обладнання

Науковий напрям 
Інформаційно-комунікаційні технології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
164-145
Реєстраційний № НДР в МОН 
0119U002004
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Костенко В.Л., д-р техн. наук, проф.