Методи та засоби інформаційного забезпечення діагностування , вдосконалення та експлуатації енергетичного обладнання

Науковий напрям: 
Інформаційно-комунікаційні технології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
164-145
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0119U002004
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Костенко В.Л., д-р техн. наук, проф.