Інформаційно-технологічне забезпечення управління функціонально-топологічними структурами розподілених систем

Науковий напрям: 
Інформаційно-комунікаційні технології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
163-176
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0119U000257
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Вичужанін В.В., д-р техн. наук, проф.