Інформаційно-технологічне забезпечення управління функціонально-топологічними структурами розподілених систем

Науковий напрям 
Інформаційно-комунікаційні технології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
163-176
Реєстраційний № НДР в МОН 
0119U000257
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Вичужанін В.В., д-р техн. наук, проф.