Засоби моніторингу динамічних об'єктів, засновані на застосуванні моделей у вигляді нечітких множин

Науковий напрям: 
Інформаційно-комунікаційні технології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
152-63
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0118U006825
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Положаєнко С.А., д-р техн. наук, проф.