Засоби моніторингу динамічних об'єктів, засновані на застосуванні моделей у вигляді нечітких множин

Науковий напрям 
Інформаційно-комунікаційні технології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
152-63
Реєстраційний № НДР в МОН 
0118U006825
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Положаєнко С.А., д-р техн. наук, проф.