Методи, моделі та засоби створення лінгвістичного забезпечення у програмній інженерії

Науковий напрям: 
Інформаційно-комунікаційні технології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
150-73
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0118U001822
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Кунгурцев О.Б., канд. техн. наук, проф.