Методи, моделі та засоби створення лінгвістичного забезпечення у програмній інженерії

Науковий напрям 
Інформаційно-комунікаційні технології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
150-73
Реєстраційний № НДР в МОН 
0118U001822
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Кунгурцев О.Б., канд. техн. наук, проф.