Фізичні процеси та явища, придатні для застосування у технічній діагностиці

Науковий напрям: 
Приладобудування
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
141-43
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0117U003152
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Кафедра : 
Науковий керівник: 
Маслов О.В., д-р техн.наук, доц.