Реконфігуровані обчислювальні компоненти комп'ютерних систем

Науковий напрям 
Інформаційно-комунікаційні технології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
115-64
Реєстраційний № НДР в МОН 
0116U004529
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Ситніков В.С., д-р техн. наук, проф.