Методи проектування, аналізу, оптимізації інформаційних систем критичного застосування та їх компонентів

Науковий напрям 
Інформаційно-комунікаційні технології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
97-62
Реєстраційний № НДР в МОН 
0114U005507
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Нестеренко С.А., д-р техн. наук, проф.