Підвищення ефективності та екологічної безпеки технологічних процесів і виробництв

Науковий напрям 
Раціональне природокористування
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
174-46
Реєстраційний № НДР в МОН 
0119U000419
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Науковий керівник 
Арсірій В.А., д-р техн. наук, проф.