Підвищення ефективності та екологічної безпеки технологічних процесів і виробництв

Науковий напрям: 
Раціональне природокористування
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
174-46
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0119U000419
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Науковий керівник: 
Арсірій В.А., д-р техн. наук, проф.