Дослідження можливостей удосконалення сучасних енерготехнологій і подальшої модернізації основного та допоміжного обладнання АЕС

Науковий напрям 
Атомна енергетика та радіаційна безпека
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
124-42
Реєстраційний № НДР в МОН 
0116U002956
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Кравченко В.П., д-р техн. наук, проф.