Дослідження можливостей удосконалення сучасних енерготехнологій і подальшої модернізації основного та допоміжного обладнання АЕС

Науковий напрям: 
Атомна енергетика та радіаційна безпека
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
124-42
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0116U002956
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Кравченко В.П., д-р техн. наук, проф.