Дослідження ефективності роботи водопідготовчого обладнання, оборотних систем охолодження та їх водно-хімічних режимів на ТЕС та АЕС

Науковий напрям 
Атомна енергетика та радіаційна безпека
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
134-45
Реєстраційний № НДР в МОН 
0117U003019
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Кишневський В.П., д-р техн. наук, проф.