Дослідження ефективності роботи водопідготовчого обладнання, оборотних систем охолодження та їх водно-хімічних режимів на ТЕС та АЕС

Науковий напрям: 
Атомна енергетика та радіаційна безпека
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
134-45
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0117U003019
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Кишневський В.П., д-р техн. наук, проф.