Надповільне нейтронно-ядерне горіння торій-уранового середовища, що поділяється

Науковий напрям: 
Атомна енергетика та радіаційна безпека
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
116-46
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0116U004532
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Тарасов В.О., д-р фіз.-мат. наук, проф.