Надповільне нейтронно-ядерне горіння торій-уранового середовища, що поділяється

Науковий напрям 
Атомна енергетика та радіаційна безпека
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
116-46
Реєстраційний № НДР в МОН 
0116U004532
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Тарасов В.О., д-р фіз.-мат. наук, проф.