Забезпечення ефективного функціонування та розвитку підприємств: теоретико-методологічні та практичні аспекти

Науковий напрям: 
Економіка
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
176-69
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0119U000743
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Бельтюков Є.А., д-р екон.наук, проф.