Розвиток ринку транспортних послуг України

Науковий напрям: 
Економіка
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
175-166
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0119U000616
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Липинська О.А., д-р екон.наук, с.н.с