Розвиток ринку транспортних послуг України

Науковий напрям 
Економіка
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
175-166
Реєстраційний № НДР в МОН 
0119U000616
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Липинська О.А., д-р екон.наук, с.н.с