Стратегічні орієнтири організаційного розвитку суб'єктів господарювання реального сектору національної економіки

Науковий напрям 
Економіка
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
173-71
Реєстраційний № НДР в МОН 
0119U000511
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Дорошук Г.А., канд.екон.наук, доц.