Трансформація маркетингу в умовах зміни технологічного укладу

Науковий напрям 
Економіка
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
172-158
Реєстраційний № НДР в МОН 
0119U000418
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Окландер М.А., д-р екон.наук, проф.