Трансформація маркетингу в умовах зміни технологічного укладу

Науковий напрям: 
Економіка
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
172-158
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0119U000418
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Окландер М.А., д-р екон.наук, проф.