Методологічні засади визначення перспективної старт-спеціалізації регіону

Науковий напрям 
Економіка
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
171-80
Реєстраційний № НДР в МОН 
0119U000707
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Забарна Є.М., д-р екон.наук, проф.