Методологічні засади визначення перспективної старт-спеціалізації регіону

Науковий напрям: 
Економіка
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
171-80
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0119U000707
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Забарна Є.М., д-р екон.наук, проф.