Створення комплексу маркетингу інновацій на регіональному рівні

Науковий напрям: 
Економіка
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
169-81
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0119U000417
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Захарченко В.І., д-р екон.наук, проф.