Наукові основи управління процесом диверсифікації виробництва на промисловому підприємстві

Науковий напрям 
Економіка
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
159-81
Реєстраційний № НДР в МОН 
0118U007239
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Захарченко В.І., д-р екон.наук, проф.