Наукові основи управління процесом диверсифікації виробництва на промисловому підприємстві

Науковий напрям: 
Економіка
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
159-81
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0118U007239
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Захарченко В.І., д-р екон.наук, проф.