Механізми забезпечення інноваційного розвитку підприємництва в умовах глобалізаційних викликів

Науковий напрям: 
Економіка
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
156-174
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0118U006802
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Єрмак С.О., канд.екон.наук, доц.