Механізми забезпечення інноваційного розвитку підприємництва в умовах глобалізаційних викликів

Науковий напрям 
Економіка
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
156-174
Реєстраційний № НДР в МОН 
0118U006802
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Єрмак С.О., канд.екон.наук, доц.