Менеджмент як фактор сталого розвитку в координатах парадигми економічних систем

Науковий напрям 
Економіка
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
155-71
Реєстраційний № НДР в МОН 
0118U006802
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Продіус О.І., канд.екон.наук, доц.