Удосконалення системи адміністрування проектів інфраструктури на рівні місцевого самоврядування

Науковий напрям: 
Економіка
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
153-166
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0118U006608
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Балан О.С., д-р екон.наук, проф.