Економічне оцінювання та обліково-аналітичне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності та економічної безпеки на мікро- та макрорівні

Науковий напрям: 
Економіка
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
113-82
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0116U006740
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Філиппова С.В., д-р екон.наук, проф.