Економічне оцінювання та обліково-аналітичне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності та економічної безпеки на мікро- та макрорівні

Науковий напрям 
Економіка
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
113-82
Реєстраційний № НДР в МОН 
0116U006740
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Філиппова С.В., д-р екон.наук, проф.