Сучасні технології аналізу та моделювання динаміки розвитку соціально-економічних процесів на різних рівнях ієрархії управління

Науковий напрям: 
Економіка
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
119-68
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0116U004541
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Соколовська З.М., д-р екон.наук, проф.