Перспективні шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств регіону на інноваційній основі

Науковий напрям: 
Економіка
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
92-81
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0114U005503
Тип роботи: 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Заєць М.А., канд.екон.наук, проф.