Перспективні шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств регіону на інноваційній основі

Науковий напрям 
Економіка
Реєстраційний № НДР в ОП 
92-81
Реєстраційний № НДР в МОН 
0114U005503
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Заєць М.А., канд.екон.наук, проф.