Фізичні механізми і динаміка режимів бігучої хвилі горіння надтеплового ядерного реактора п'ятого покоління

Науковий напрям: 
Енергетика та енергоефективність
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
714-44
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0019U002006
Тип роботи: 
Цільове замовлення
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Русов В.Д., д-р фіз.-мат.наук, проф.