Конкурентна розвідка в безпекоорієнтованому управлінні інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств стратегічного значення для національної економіки і безпеки держави

Науковий напрям: 
Економіка
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
713-81
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0019U002005
Тип роботи: 
Цільове замовлення
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Захарченко В.І., д-р екон.наук, проф.