Конкурентна розвідка в безпекоорієнтованому управлінні інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств стратегічного значення для національної економіки і безпеки держави

Науковий напрям 
Економіка
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
713-81
Реєстраційний № НДР в МОН 
0019U002005
Тип роботи 
Цільове замовлення
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Захарченко В.І., д-р екон.наук, проф.