Методи і технології радіаційного керування параметрами та стійкістю активних елементів електроніки до дії іонізуючих випромінювань

Науковий напрям: 
Енергетика та енергоефективність
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
710-59
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0017U000538
Тип роботи: 
Цільове замовлення
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Мокрицький В.А., д-р техн.наук, проф.