Методи і технології радіаційного керування параметрами та стійкістю активних елементів електроніки до дії іонізуючих випромінювань

Науковий напрям 
Енергетика та енергоефективність
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
710-59
Реєстраційний № НДР в МОН 
0017U000538
Тип роботи 
Цільове замовлення
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Мокрицький В.А., д-р техн.наук, проф.