Економетрична модель формування інтелектуального капіталу: кадрове забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності в системі вищої освіти

Науковий напрям 
Економіка
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
712-81
Реєстраційний № НДР в МОН 
0018U003391
Тип роботи 
Цільове замовлення
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Ковтуненко К.В., д-р екон.наук, доц.