Економетрична модель формування інтелектуального капіталу: кадрове забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності в системі вищої освіти

Науковий напрям: 
Економіка
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
712-81
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0018U003391
Тип роботи: 
Цільове замовлення
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Ковтуненко К.В., д-р екон.наук, доц.