Управління ризиками впровадження системи смарт-обліку в міському пасажирському транспорті на основі інтеграції смарт-інновацій, інформаційних технологій та маркетингового інструментарію

Науковий напрям: 
Економіка
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
711-82
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0017U003804
Тип роботи: 
Цільове замовлення
Джерело фінансування: 
Держбюджет
Науковий керівник: 
Башинська І.О., канд. екон.наук, доц.