Управління ризиками впровадження системи смарт-обліку в міському пасажирському транспорті на основі інтеграції смарт-інновацій, інформаційних технологій та маркетингового інструментарію

Науковий напрям 
Економіка
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
711-82
Реєстраційний № НДР в МОН 
0017U003804
Тип роботи 
Цільове замовлення
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Башинська І.О., канд. екон.наук, доц.