Розробка і дослідження полімерних композиційних матеріалів на основі модифікованого поліпропілену

Науковий напрям 
Агропромисловий комплекс і біотехнології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
146-37
Реєстраційний № НДР в МОН 
0118U003759
Тип роботи 
Цільове замовлення
Джерело фінансування 
Держбюджет