Синтез і дослідження властивостей аліфатичних амінів з перфторалкоксігрупами

Науковий напрям: 
Агропромисловий комплекс і біотехнології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 
145-37
Реєстраційний № НДР в МОН: 
0118U003758
Тип роботи: 
Цільове замовлення
Джерело фінансування: 
Держбюджет