Біологічно-активні ароматичні, аліциклічні та гетероциклічні сполуки, які впливають на центральну та периферичну нервову систему

Науковий напрям 
Агропромисловий комплекс і біотехнології
Реєстраційний № НДР в ОНПУ 
144-37
Реєстраційний № НДР в МОН 
0118U004051
Тип роботи 
Цільове замовлення
Джерело фінансування 
Держбюджет