Ви є тут

Нормативна база наукової діяльності

Закони України

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 

Нормативно-правові документи МОН та НАН України

Накази

 

Нормативні документи університету

про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.
Затверджено: 3 лютого 2020.
Від 17 січня 2020 № 37-в.
Про створення кафедральних комісій з академічної доброчестності та інституських (факультетських) комісій з етики та управлінні конфліктами
про заохочення працівників ОНПУ за високі досягнення в науковій діяльності, які підтверджені публікацією результатів у періодичних наукових виданнях, що включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS.
Затверджено: Наказ від 10 жовтня 2019 № 38.
Форма службової записки
Від 9 вересня 2019 № 444-в.
Про склад науково-технічної ради Одеського національного політехнічного університету.
про академічну доброчесність Одеського національного політехнічного університету.
Затверджено: Наказ від 18 січня 2019 № 1.
про організацію науково-дослідної роботи студентів в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 19 жовтня 2018 № 61.
про Раду з науково-дослідної роботи студентів в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Протокол Вченої ради від 17 вересня 2018 № 1.
Одеського національного політехнічного університету на 2018-2020 роки.
Затверджено: Наказ від 31 січня 2018 № 4.