Ви є тут

Докторські та кандидатські дисертації, що прийняті до захисту спеціалізованими вченими радами університету

Яшкін Дмитро Сергійович

Оцінювання логістичних ризиків машинобудівних підприємств.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 27 лютого 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Окландер Михайло Анатолійович, завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Смерічевський Сергій Францович, завідувач кафедри маркетингу Національного авіаційного університету;
 • доктор економічних наук, професор Шафалюк Олександр Казимирович, декан факультету маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Захист 27 лютого 2020 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Ярмолович Дарія Юріївна

Організаційно-економічні основи розвитку підприємницької діяльності з агентування морських суден.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 27 лютого 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, c.н.с. Липинська Олена Андріївна, професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Боняр Світлана Михайлівна декан факультету управління і технологій Державного університету інфраструктури та технологій;
 • доктор економічних наук, професор Кібік Ольга Миколаївна, завідувач кафедри національної економіки Національного унівеситету «Одеська юридична академія».

Захист27 лютого 2020 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Івлєв Дмитро Анатолійович

Низькошвидкісний генератор постійного струму з безобмотковим ротором для вітроенергетичної установки.
05.09.01 – Електричні машини і апарати
Спеціалізована вчена рада: K 41.052.05
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 24 лютого 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі електромеханічної інженерії Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – кандидат технічних наук, професор Булгар Віктор Васильович, завідувач кафедри природознавчих наук Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса.

Офіційні опоненти :
доктор технічних наук, с.н.с. Васько Петро Федосійович, завідувач відділу гідроенергетики Інституту відновлюваної енергетики НАН України;
доктор технічних наук, професор Байдак Юрій Вікторович, професор кафедри термодинаміки та відновлюваної енергетики Одеської національної академії харчових технологій.

Захист дисертації відбудеться 24 лютого 2020р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К41.052.05 в Одеському національному політехнічному університеті за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, адміністративний корпус, ауд. 400 а.

 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Іщенко Олеся Володимирівна

Методи сегментації зображень в інтелектуальних системах обробки відсканованих документів
05.13.23 – «Системи та засоби штучного інтелекту»
Спеціалізована вчена рада: K 41.052.08
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 23 грудня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті
Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент Полякова Марина Вячеславівна, Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри прикладної математики та інформаційних технологій

Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Березький Олег Миколайович, Тернопільський національний економічний університет, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії
доктор технічних наук, професор Пелешко Дмитро Дмитрович, ПЗВО «IT СТЕП Університет», м. Львів, проректор з науково-педагогічної роботи

Захист відбудеться " 23 " грудня 2019 р. о 13:30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.052.08 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400a.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Антонюк Віктор Вікторович

Енергоорієнтовані моделі контролепридатності та методи моніторингу FPGA компонентів в системах критичного застосування
05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 12 грудня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Дрозд Олександр Валентинович, Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Саченко Анатолій Олексійович, Тернопільський національний економічний університет, завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем та управління;
 • доктор технічних наук, доцент Романкевич Віталій Олексійович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», професор кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем.

Захист 12 грудня 2019 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Гутарева Юлія Василівна

Управління процесом комерціалізації інноваційного продукту виробничого підприємства в умовах глобалізації.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 4 грудня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Ковтуненко Ксенія Валеріївна, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»;
 • кандидат економічних наук, доцент Красностанова Наталія Едуардівна, завідувач кафедри менеджменту організацій Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Захист 04 грудня 2019 р. об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Кірев Олег Васильович

Формування бізнес-комунікацій інноваційно-активного підприємства в умовах інформатизації економіки.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 4 грудня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Філиппова Світлана Валеріївна, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Шарко Маргарита Василівна, завідувач кафедри економіки і підприємництва Херсонського національного технічного університету;
 • доктор економічних наук, професор Шпак Нестор Омелянович, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка».

Захист 4 грудня 2019 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

М’ячин Валентин Георгійович

Теоретико-методологічні засади управління процесом формування інноваційного потенціалу підприємства.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 3 грудня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українському державному хіміко-технологічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Дубницький Володимир Іванович, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Войнаренко Михайло Петрович, перший проректор, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Хмельницького національного університету;  
 • доктор економічних наук, доцент Волощук Лідія Олександрівна, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету;
 • доктор економічних наук, професор Ілляшенко Сергій Миколайович, професор кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.

Захист 3 грудня 2019 р. о 10:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Герасін Олександр Сергійович

Моделі та засоби систем контролю і керування мобільними роботами багатоцільового призначення на феромагнітних поверхнях
05.13.07 – Автоматизація процесів керування
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 31 жовтня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України Кондратенко Юрій Пантелійович, завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних систем Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Рожков Сергій Олександрович, завідувач кафедри експлуатації суднового електрообладнання та засобів автоматики Херсонської державної морської академії;
 • кандидат технічних наук, доцент Беглов Костянтин В’ячеславович, доцент кафедри комп’ютерних технологій автоматизації Одеського національного політехнічного університету.

Захист 31 жовтня 2019 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Топалов Андрій Миколайович

Спеціалізована комп’ютерна система параметричного контролю та керованої стабілізації плавучих споруд
05.13.05 - Комп’ютерні системи та компоненти
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 31 жовтня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України Кондратенко Юрій Пантелійович, завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних систем Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Офіційні опоненти:

 • Лауреат Державної премії України, доктор технічних наук, професор Опанасенко Володимир Миколайович, провідний науковий співробітник відділу мікропроцесорної техніки № 205 Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України;
 • доктор технічних наук, професор Дрозд Олександр Валентинович, профессор кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж, Одеського національного політехнічного університету.

Захист 31 жовтня 2019 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Становська Іраіда Іванівна

Методологія антикризового управління проектами на основі морфологічного і параметричного аналізу організаційно-технічних систем.
05.13.22 – Управління проектами та програмами.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.09
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Захист: 17 жовтня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Колеснікова Катерина Вікторівна, професор кафедри технологій управління Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Бушуєва Наталія Сергіївна, професор кафедри управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури;
 • доктор технічних наук, доцент Зачко Олег Богданович, професор кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності; 
 • доктор технічних наук, професор Чернов Сергій Костянтинович, завідувач кафедри управління проектами Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова. 

Захист 17 жовтня 2019 р. о 13:30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 204-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Алі Алдаїрі Юссеф Нажах

Автоматизована система керування стабілізацією потужності металообробки з підвищеною динамічною точністю.
05.13.07– Автоматизація процесів керування.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 10 жовтня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Водічев Володимир Анатолійович, завідувач кафедри електромеханічних систем з комп’ютерним управлінням Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Осадчий Сергій Іванович, Центральноукраїнський національний технічний університет, завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів;
 • доктор технічних наук, професор Хобін Віктор Андрійович, Одеська національна академія харчових технологій, завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем.

Захист 10 жовтня 2019 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А .
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Ву Нгок Хуй

Моделі та метод динамічного формування контенту в залежності від характеристик системи прийому-передачі.
05.13.06 – Інформаційні технології.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 10 жовтня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Крісілов Віктор Анатолійович, Одеський національний політехнічний університет, завідувач кафедри системного програмного забезпечення.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Мещеряков Володимир Іванович, Одеський державний екологічний університет, завідувач кафедри інформатики;
 • кандидат технічних наук Коробейнікова Тетяна Іванівна, Вінницький національний технічний університет, доцент кафедри обчислювальної техніки.

Захист 10 жовтня 2019 р. о 15:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Іванов Віталій Олександрович

Науково-прикладні основи підвищення ефективності обробки складнопрофільних деталей на свердлильно-фрезерно-розточувальних верстатах
05.02.08 − технологія машинобудування
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.02
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Захист: 4 жовтня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Сумському державному університеті, м. Суми Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Залога Вільям Олександрович, завідувач кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів Сумського державного університету МОН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, доцент Ступницький Вадим Володимирович, професор кафедри технології машинобудування Національного університету «Львівська політехніка» МОН України;
 • доктор технічних наук, професор Пасічник Віталій Анатолійович завідувач кафедри інтегрованих технологій машинобудування Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” МОН України;
 • доктор технічних наук, професор Пермяков Олександр Анатолійович завідувач кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” МОН України.

Захист 04 жовтня 2019 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.02 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Вудвуд Олександр Миколайович

Обґрунтування конструктивних параметрів пружинно-гідравлічного гальма мостових кранів
05.05.05 - Піднімально-транспортні машини
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.02
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 4 жовтня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Семенюк Володимир Федорович, Одеський національний політехнічний університет, директор українсько-німецького, навчально-наукового інституту.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, доцент Ромасевич Юрій Олександрович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри конструювання машин і обладнання;
 • кандидат технічних наук, Стрижак Всеволод Вікторович, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", доцент кафедри підйомно-транспортні машини і обладнання.

Захист 04 жовтня 2019 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.02 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Скрипник Василь Степанович

Науково-методологічні засади системотехніки при дослідженні фрикційних гальм бурових лебідок
05.05.05 - Піднімально-транспортні машини
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.02
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Захист: 3 жовтня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Івано-Франківському національному технічному університету нафти і газу Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Вольченко Олександр Іванович, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, професор кафедри технічної механіки.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Семенюк Володимир Федорович, Одеський національний політехнічний університет, директор українсько-німецького навчально-наукового інституту;
 • доктор технічних наук, професор Стечишин Мирослав Степанович, Хмельницький національний університет, професор кафедри машинознавства;
 • доктор технічних наук, професор Гевко Іван Богданович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, професор кафедри технологія машинобудування.

Захист 03 жовтня 2019 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.02 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Саад Алдін Алхемірі Дауд Ліла

Автономні системи тригенерації з відновлювальними джерелами енергії для умов Близького Сходу
05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.04
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 26 вересня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Денисова Алла Євсіївна, Одеський національний політехнічний університет, кафедра теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій,

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор, Ганжа Антон Миколайович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій 
 • кандидат технічних наук, Соколовська-Єфименко Вікторія Вікторівна Одеська національна академія харчових технологій, доцент кафедри кріогенної техніки.

Захист 26 вересня 2019 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Танащук Катерина Олександрівна

Теоретико-методологічні засади державного регулювання тарифоутворення в сфері телекомунікацій.
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 6 вересня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Філиппова Світлана Валеріївна, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Коваль Віктор Васильович, завідувач кафедри прикладної економіки Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету МОН України;
 • доктор економічних наук, професор Сафонов Юрій Миколайович, заступник директора Державної наукової установи  «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України;
 • доктор економічних наук, професор Шапошников Костянтин Сергійович, директор Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.

Захист 6 вересня 2019 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Чукурна Олена Павлівна

Маркетингове ціноутворення машинобудівних підприємств в умовах глобалізації.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 5 вересня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис. 

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Окландер Михайло Анатолійович, завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету. 

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Іванов Юрій Борисович, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України;
 • доктор економічних наук, професор Смерічевський Сергій Францевич, завідувач кафедри маркетингу Національного авіаційного університету МОН України;
 • доктор економічних наук, професор Шафалюк Олександр Казимирович, декан факультету маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України.

Захист 5 вересня 2019 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Рибак Ольга Володимирівна

Математичне моделювання, аналіз та оптимізація в САПР технологічного процесу шліфування плазмових покриттів
05.13.12 - Системи автоматизації проектувальних робіт
Спеціалізована вчена рада: K 41.052.08
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 5 липня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: Тонконогий Володимир Михайлович, д.т.н., професор, директор Інституту промислових технологій, дизайну та менеджменту Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, Гоменюк Сергій Іванович, професор, декан математичного факультету Запорізького національного університету Міністерства освіти і науки України;
 • кандидат технічних наук, Лазарєва Діна Василівна, завідувач кафедри інформаційних технологій та прикладної математики Одеської державної академії будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України.

Захист 05 липня 2019 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К41.052.08 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Поточняк Яна Володимирівна

Моделі, методи та інформаційна технологія створення словників предметної області для побудови інформаційних систем
05.13.06 – Інформаційні технології
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 20 червня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: кандидат технічних наук, професор Кунгурцев Олексій Борисович, Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри системного програмного забезпечення

Офіційні опоненти: 

 • доктор технічних наук, професор Фісун Микола Тихонович, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення Чорноморського національного університету, ім. П. Могили;
 • доктор технічних наук, професор Шаховська Наталія Богданівна, завідувач кафедри cистем штучного інтелекту Національного університету «Львівська політехніка».

Захист 20 червня 2019 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.041Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Фомін Олександр Олексійович

Інформаційна технологія вторинної спектральностатистичної ідентифікації нелінійних інерційних об’єктів в системах технічної діагностики
05.13.06 – Інформаційні технології
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Захист: 20 червня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Павленко Віталій Данилович, Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри комп’ютеризованих систем управління

Офіційні опоненти: 

 • доктор технічних наук, професор Лєнков Сергій Васильович, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, головний науковий співробітник науково–дослідного центру Військового інституту;
 • доктор технічних наук, професор Поворознюк Анатолій Іванович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», професор кафедри обчислювальної техніки та програмування;
 • доктор технічних наук, професор Субботін Сергій Олександрович, Запорізький національний технічний університет, завідувач кафедри програмних засобів.

Захист 20 червня 2019 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.041Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Альохіна Світлана Вікторівна

Наукові основи теплової безпеки сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива
05.14.14 - Теплові та ядерні енергоустановки
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.04
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Захист: 30 травня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України (ІПМаш НАН України).

Науковий консультант: академік НАН України, доктор технічних наук, професор Мацевитий Юрій Михайлович, Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України, завідувач відділу

Офіційні опоненти: 

 • доктор технічних наук, професор Скалозубов Володимир Іванович, Одеський національний політехнічний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри атомних електричних станцій
 • доктор технічних наук Борисенко Володимир Іванович,Інститут проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України, завідувач відділенням атомної енергетики
 • доктор технічних наук, професор Черноусенко Ольга Юріївна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України, завідуюча кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій

Захист 30 травня 2019 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Клевцов Сергій Валерийович

Підвищення точності та якості багаторізцевого розточування ступінчастих отворів на основі дослідження динаміки технологічної системи
05.14.14 - Теплові та ядерні енергоустановки
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.04
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 19 березня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі атомних електричних станцій і інженерної теплофізики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” Міністерства освіти і науки України, м.Київ.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Письменний Євген Миколайович, Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, декан теплоенергетичного факультету, науковий керівник кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики (м.Київ).

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, Комаров Юрій Олексійович, провідний інженер відділу теплотехнічних процесів і аварійних режимів, ВП «Науково-технічний центр» ДП НАЕК «Енергоатом»(м. Одеса);
 • кандидат технічних наук, Печериця Олександр Володимирович, Державне підприємство «Державний науковотехнічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», перший заступник директора (м.Київ).

Захист 19 березня 2019 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, корп. 10, аудиторія 22 (ТТЛ).

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Новохатська Катерина Андріївна

Методи автоматизованого створення та обслуговування матеріалізованих представлень у інформаційних системах
05.13.06 – Інформаційні технології
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 26 червня 2018 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор Кунгурцев Олексій Борисович, професор кафедри системного програмного забезпечення Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Малахов Євгеній Валерійович, завідувач кафедри математичного забезпечення комп’ютерних систем Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова;
 • доктор технічних наук, професор Шаховська Наталія Богданівна, завідувач кафедри cистем штучного інтелекту Національного університету «Львівська політехніка».

Захист 26 червня 2018 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Молдавська Олександра Володимирівна

Знанняорієнтовані моделі, методи та інформаційна технологія технічного діагностування інформаційних систем на основі сценаріїв
05.13.06 – Інформаційні технології.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 26 червня 2018 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор Рувінська Вікторія Михайлівна, Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри системного програмного забезпечення.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Березький Олег Миколайович, Тернопільський національний економічний університет, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії 
 • доктор технічних наук, професор Каргін Анатолій Олексійович, Український державний університет залізничного транспорту, завідувач кафедри інформаційних технологій.

Захист 26 червня 2018 року 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Рижков Олександр Сергійович

Управління проектами та програмами спільної підготовки фахівців міжнародного рівня.
05.13.22 – Управління проектами та програмами
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.09
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Захист: 24 травня 2018 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант – доктор технічних наук, професор Кошкін Костянтин Вікторович, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, директор навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та управління проектами (м. Миколаїв).

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Бушуєва Наталія Сергіївна, Київський національний університет будівництва і архітектури, професор кафедри управління проектами (м. Київ);
 • доктор технічних наук, професор Білощицький Андрій Олександрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідуючий кафедрою інформаційних систем та технологій (м. Київ);
 • доктор технічних наук, професор Колеснікова Катерина Вікторівна, Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри інформаційних технологій проектування в машинобудуванні (м. Одеса).

Захист 24 травня 2018 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 в Одеському національному політехнічному університеті за адресою: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 204-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів