Ви є тут

Докторські та кандидатські дисертації, що прийняті до захисту спеціалізованими вченими радами університету

Пар’єва Наталія Олександрівна

Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу проєктного бізнес-партнерства.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 14 травня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Балан Олександр Сергійович, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Гончар Ольга Іванівна, професор кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету.
 • доктор економічних наук, професор, Седікова Ірина Олександрівна, професор кафедри менеджменту і логістики Одеської національної академії харчових технологій.

Захист «14» травня 2021 р. об 14:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Антощук Віталій Миколайович

Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень малих бізнес-структур в умовах динамічних змін.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 11 травня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Філіппов Володимир Юрійович, доцент кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Ліпич Любов Григорівна, професор кафедри підприємницької та туристичної діяльності Луцького національного технічного університету.
 • доктор економічних наук, професор Шапошников Костянтин Сергійович, директор Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.

Захист «11» травня 2021 р. об 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Дорошук Ганна Анатоліївна

Теоретико-методологічні засади управління організаційним розвитком промислових підприємств в умовах інтелектуалізації економіки.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 11 травня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, доцент Юдін Михайло Айзікович, професор кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Кузнецова Інна Олексіївна, завідувач кафедри менеджменту організацій Одеського національного економічного університету;
 • доктор економічних наук, професор Лепейко Тетяна Іванівна, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеца;
 • доктор економічних наук, професор Олексів Ігор Богданович, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка».

Захист 11 травня 2021 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Башинська Ірина Олександрівна

Методологія безпекоорієнтованого управління смартизацією бізнес-процесів промислового підприємства.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 7 травня 2021 року
Детальні відомості

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Філиппова Світлана Валеріївна, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Козаченко Ганна Володимирівна, професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх справ МВС України;
 • доктор економічних наук, професор Отенко Ірина Павлівна, завідувач кафедри міжнародного бізнесу і економічного аналізу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця МОН України;
 • доктор економічних наук, професор Таранюк Леонiд Миколайович, професор кафедри міжнародних економічних відносин Сумського державного університету МОН України.

Захист 07 травня 2021 р. о 10:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Кійко Сергій Геннадійович

Методологія предиктивної адаптації управління портфелями проєктів енергозбереження на металургійних підприємствах.
05.13.22 – управління проєктами та програмами.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.09
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Захист: 6 травня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Приватному акціонерному товаристві «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» Міністерства промислової політики України, м. Запоріжжя.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Дружинін Євген Анатолійович, професор кафедри інформаційних технологій проектування Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Чернов Сергій Костянтинович, завідувач кафедри управління проектами Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 • доктор технічних наук, доцент Данченко Олена Борисівна, професор кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу Черкаського державного технологічного університету;
 • доктор технічних наук, доцент Бушуєв Денис Антонович, професор кафедри управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури.

Захист 6 травня 2021 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 204-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Немчук Олексій Олегович

Визначення залишкової міцності розрахункових металоконструкцій портових кранів, працюючих в умовах наднормативної експлуатації
05.05.05 – Піднімально-транспортні машини
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.02
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Захист: 6 травня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному морському університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант – Пустовий Віталій Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри "Підйомно-транспортні машини та інжиніринг портового технологічного обладнання" Одеського національного морського університету.

Офіційні опоненти:

 • Назаренко Іван Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри машин і обладнання технологічних процесів Київського національного університету будівництва і архітектури;
 • Никифорчин Григорій Миколайович, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України,
 • Суглобов Володимир Васильович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри піднімально-транспортних машин і деталей машин Приазовського державного технічного університету.

Захист 06 травня 2021 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.02 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Хуссам Ганем

Підвищення ефективності очищення води, в тому числі і від радіоактивних забруднень
05.14.14 - Теплові та ядерні енергоустановки
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.04
Здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук
Захист: 6 травня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Кравченко Володимир Петрович, завідувач кафедри атомних електростанцій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, старший науковий співробітник Борисенко Володимир Іванович, завідувач відділення атомної енергетики Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України;
 • кандидат технічних наук Клевцов Сергій Валерійович, доцент кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Захист 06 травня 2021 р. о 16:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.04 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 22 ТТЛ.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Пар’єва Олександра Олександрівна

Інформаційно-аналітична складова стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства на засадах конкурентної розвідки
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 6 травня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Ковтуненко Ксенія Валеріївна завідувач кафедри міжнародного менеджменту та інновацій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Меркулов Микола Миколайович, професор кафедри підприємницької та туристичної діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету.
 • доктор економічних наук, професор Шипуліна Юлія Сергіївна, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Захист «06» травня 2021 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Ткачова Тетяна Сергіївна

Механізм прийняття рішень формування організаційно-комунікаційної платформи стратегічного розвитку промислових підприємств.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 6 травня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Костін Юрій Дмитрович, професор кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою Харківського національного університету радіоелектроніки.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор, академік НАН України Амоша Олександр Іванович, директор Інституту економіки промисловості НАН України;
 • доктор економічних наук, професор Міщенко Володимир Акимович, професор кафедри міжнародного бізнесу та фінансів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 • доктор економічних наук, професор Балан Олександр Сергійович, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Одеського національного політехнічного університету.

Захист 06 травня 2021 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Чиченін Вадим Валентинович

Удосконалення теоретичних основ і експеримен­тальних методiв створення енергоефективних структур оборотних систем охолодження АЕС
05.14.14 - Тепловi та ядернi енергоустановки
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.04
Здобуття наукового ступеня доктора технiчних наук
Захист: 6 травня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консуль­тант: доктор технiчних наук, професор, Кишневський Вiктор Панасович, Одеський нацiональний полiтехнiчний унiверситет, за­вiдувач кафедри технологiї води i палива.

Офіційні опоненти:

 • доктор технiчних наук, професор, Туз Валерiй Омелянович, Нацiональний технiчний унiверситет «Київський полi­технiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського», завiдувач кафедри атомних електричних станцiй та iнженерної теплофiзики.
 • доктор технiчних наук, професор, Ганжа Антон Миколайович, Нацiональний технiчний унiверситет «Харкiвський по­лiтехнiчний iнститут», завiдувач кафедри теплотехнi­ки та енергоефективних технологiй.
 • доктор технiчних наук, професор, Кенсицький Олег Георгiйович, Вiддiл теоретичної електротехнiки i дiагностики еле­ктротехнiчного обладнання iнституту електродинамi­ки НАН України, провiдний науковий спiвробiтник.

Захист вiдбудеться 06.05.2021 р. о 13-30 годинi на засiданнi спецiалi­зованої вченої ради Д 41.052.04 при Одеському нацiональному полiте­хнiчному унiверситетi за адресою: пр. Шевченка, 1, м. Одеса, ауд. 22, корпус 10.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Капустян Ірина Володимирівна

Інформаційно-аналітичні інструменти формування рекламних стратегій та маркетингових комунікацій фармацевтичних підприємств.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 5 травня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Соколовська Зоя Миколаївна, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Ковальчук Світлана Володимирівна, завідувач кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету.
 • доктор економічних наук, професор Савіна Галина Григорівна, проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків Херсонського національного технічного університету.

Захист «05» травня 2021 р. об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Продіус Оксана Іванівна

Теоретико-методологічні засади забезпечення стратегічного розвитку інклюзивних інновацій в контексті соціальної відповідальності підприємств.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 5 травня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Філиппова Світлана Валеріївна, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету;

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту національного університету «Львівська політехніка»;
 • доктор економічних наук, професор Жилінська Оксана Іванівна, проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • доктор економічних наук, професор Філіпішина Лілія Михайлівна, керівник інноваційного центру Первомайської філії національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Захист 05 травня 2021 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Бедрій Дмитро Іванович

Інтегроване протиризикове управління науковими проєктами в умовах невизначеності та переходу до циркулярної економіки.
05.13.22 – управління проєктами та програмами.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.09
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Захист: 5 травня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, доцент Данченко Олена Борисівна, професор кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу Черкаського державного технологічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Чернов Сергій Костянтинович, завідувач кафедри управління проектами Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 • доктор технічних наук, професор Колеснікова Катерина Вікторівна, професор кафедри технологій управління, Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • доктор технічних наук, доцент Бушуєв Денис Антонович, професор кафедри управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури.

Захист 5 травня 2021 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 204-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Малін Олександр Львович

Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку державно-приватного партнерства в інформаційно-інноваційній економіці.
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 30 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Філиппова Світлана Валеріївна, директор інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету;

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, доцент Комарницька Ганна Омелянівна, виконуюча обов’язки завідувача кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • доктор економічних наук, професор Кузьмин Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»;
 • доктор економічних наук, професор Сафонов Юрій Миколайович, заступник директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

Захист 30 квітня 2021 р. об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Нефедова Олександра Георгіївна

Формування конкурентоспроможного адаптаційного потенціалу підприємства в умовах нестабільності ринку.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 30 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана у Державному вищому навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний університет» Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Дубницький Володимир Іванович, професор кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет».

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Дейнега Олександр Вікторович, проректор з наукової роботи Рівненського державного гуманітарного університету;
 • доктор економічних наук, професор Захарченко Віталій Іванович, професор кафедри міжнародного менеджменту та інновацій Одеського національного політехнічного університету.

Захист 30 квітня 2021 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Меркотан Кирило Костянтинович

Застосування багаточастинкових полів в теорії електрослабкої взаємодії
01.04.16 – Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.06
Здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Захист: 30 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент Шарф Ігор Володимирович, Одеський національний політехнічний університет, доцент кафедри теоретичної та експериментальної ядерної фізики.

Офіційні опоненти:

 • доктор фізико-математичних наук, професор Адамян Вадим Мовсесович, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, завідувач кафедри теоретичної фізики;
 • доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Болотін Юрій Львович, Інститут теоретичної фізики ім. О.І. Ахієзера Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України, завідувач відділу теоретико-групових властивостей елементарних частинок, теорії ядра і нелінійної механіки.

Захист 30.04.2021 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.06 в Одеському національному політехнічному університеті, м. Одеса, просп. Шевченка, 1, ауд. 517 Т.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Лук’янов Дмитро Володимирович

Системний інжиніринг на основі моделювання в управлінні проєктами.
05.13.22 – Управління проєктами та програмами.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.09
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Захист: 29 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі Управління системами безпеки життєдіяльності Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Колеснікова Катерина Вікторівна, професор кафедри технологій управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Чернов Сергій Костянтинович, завідувач кафедри управління проєктами, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова;
 • доктор технічних наук, доцент Корж Роман Орестович, проректор з науково-педагогічної роботи, Національний університет «Львівська політехніка»;
 • доктор технічних наук, доцент Фесенко Тетяна Григорівна, професор кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка.

Захист 29 квітня 2021 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 204-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Рубан Олександр Дмитрович

Діагностичні моделі та методи їх редукції в системах ідентифікації неперервних динамічних об’єктів
01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи
Спеціалізована вчена рада: К 41.052.11
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 29 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті на кафедрі комп’ютеризованих систем управління.

Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент Фомін Олександр Олексійович, Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри комп’ютеризованих систем управління

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Атаманюк Ігор Петрович, Миколаївський національний аграрний університет, завідувач кафедри вищої та прикладної математики
 • доктор технічних наук, доцент Іванюк Віталій Анатолійович, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, завідувач кафедри інформатики

Захист 29 квітня 2021 року о 16:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.052.11 в Одеському національному політехнічному університеті за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка 1, ауд. 121Г.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Комарова Ярослава Олегівна

Енергоефективні технології генерації синтез-газу для вирівнювання навантажень енергоустановок АЕС
05.14.14 - теплові та ядерні енергоустановки.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.04
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 27 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертація є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Корольов Олександр Вікторович, професор кафедри атомних електростанцій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук Борисенко Володимир Іванович, завідувач відділення атомної енергетики Інституту проблем безпеки АЕС НАН України.
 • кандидат технічних наук, Балашевський Олександр Сергійович, керівник відділення науково-технічної підтримки ВП НТЦ в м. Одеса ДП «НАЕК "Енергоатом».

Захист 27 квітня 2021 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.04 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд.23 ттл, корпус 10.

 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Павлишин Павло Яремович

Підвищення надійності роботи енергетичної арматури
05.14.14 - теплові та ядерні енергоустановки
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.04
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 27 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертація є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Корольов Олександр Вікторович, Одеський національний політехнічний університет

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, Борисенко Володимир Іванович ІІнститут проблем безпеки АЕС НАН України, завідуючий відділом атомної енергетики
 • кандидат технічних наук, Балашевський Олександр Сергійович, ВП «Науково-технічний центр» ДП «НАЕК «Енергоатом», керівник відділення науково-технічної підтримки.

Захист 27 квітня 2021 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.04 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 23 ттл, корпус 10.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Рудковський Олег Вадимович

Моделі і засоби прикладного математичног моделювання ресурсоефективних операцій вантажоперевезень залізницею
01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи
Спеціалізована вчена рада: К 41.052.11
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 27 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Положаєнко Сергій Анатолійович, Одеський національний політехнічний університет, завідувач кафедри комп’ютеризованих систем управління.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Палагін Володимир Васильович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри радіотехніки, телекомунікацій і робототехніки;
 • кандидат технічних наук Махович Олександр Іванович, Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка, aсистент кафедри мережевих та інтернет технологій.

Захист відбудеться «27» квітня 2021 року о 16-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.052.11 в Одеському національному політехнічному університеті за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка 1, ауд. 121ГУК.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Угрин Дмитро Ілліч

Інформаційні технології підтримки прийняття рішень на основі ройового інтелекту для галузевих геоінформаційних систем
05.13.06 – Інформаційні технології
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Захист: 26 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Литвин Василь Володимирович, завідувач кафедри інформаційних систем і мереж Національного університету «Львівська політехніка».

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Крилов Віктор Миколайович, професор кафедри прикладної математики Одеського національного політехнічного університету;
 • доктор технічних наук, професор Саченко Анатолій Олексійович, завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління Західноукраїнського національного університету;
 • доктор технічних наук, професор Гожий Олександр Петрович, професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

Захист 26 квітня 2021 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Мещеряков Дмитро Володимирович

Моделі та методи переробки інформації в біотехнічних гомеостатичних системах
05.13.06 – Інформаційні технології.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 26 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Лобачев Михайло Вікторович, директор інституту штучного інтелекту та робототехніки Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Кучук Георгій Анатолійович, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 • доктор технічних наук, професор, Мазурок Тетяна Леонідівна, завідувачка кафедрою прикладної математики та інформатики Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського.

Захист 26 квітня 2021 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Галацан Марк Петрович

Підвищення ефективності роботи атомних та теплових електростанцій за рахунок використання більш низьких кінцевих температур протягом року.
05.14.14 – Теплові та ядерні енергоустановки.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.04
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 22 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Кравченко Володимир Петрович, Одеський національний політехнічний університет, завідувач кафедри атомних електростанцій.

Офіційні опоненти:

 • член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, Шубенко Олександр Леонідович, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, завідувач відділу оптимізації процесів та конструкцій турбомашин;
 • доктор технічних наук, професор Дорошенко Олександр Вікторович, Одеська національна академія харчових технологій, завідувач кафедри термодинаміки та відновлюваної енергетики.

Захист 22.04.2021 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 в Одеському національному політехнічному університеті, м. Одеса, просп. Шевченка, 1, ауд. 22 ТТЛ.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Швець Олександр Петрович

Підвищення ефективності експлуатації водойм-охолоджувачів АЕС (на прикладі Хмельницької АЕС).
05.14.14 - Теплові та ядерні енергоустановки
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.04
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 22 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Кравченко Володимир Петрович, завідувач кафедри атомних електростанцій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Афтанюк Валерій Валентинович, професор кафедри суднової теплоенергетики Національного університету «Одеська морська академія»;
 • кандидат технічних наук, Балашевський Олександр Сергійович, керівник відділення науково-технічної підтримки у м. Одеса ВП «Науково-технічний центр» ДП «НАЕК «Енергоатом» Міністерства енергетики України.

Захист 22 квітня 2021 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 в Одеському національному політехнічному університеті, м. Одеса, просп. Шевченка, 1, ауд. 22 ТТЛ.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Ковалик Оксана Анатоліївна

Інфраструктура підтримки розвитку малого бізнесу у сферах економічної діяльності.
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 20 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Юдін Михайло Айзикович, професор кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Стадник Валентина Василівна, професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету;
 • доктор економічних наук, старший науковий співробітник Шлафман Наталія Леонідівна, провідний науковий співробітник відділу розвитку підприємництва Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Захист «20» квітня 2021 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Лінгур Любов Миколаївна

Корпоративна соціальна відповідальність малого та середнього бізнесу в умовах діджиталізації економіки.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 20 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Соколовська Зоя Миколаївна, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • Доктор економічних наук, професор Краснокутська Наталія Станіславівна, завідувач кафедри менеджменту та оподаткування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 • Доктор економічних наук, професор Мартинюк Олена Анатоліївна, професор кафедри менеджменту Міжнародного гуманітарного університету.

Захист «20» квітня 2021 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Какаєв Андрій Олександрович

Надпвільне хвильове нейтронно-ядерне горіння на теплових нейтронах у торій-уранових подільних середовищах
01.04.16 - Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.06
Здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Захист: 16 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Тарасов Віктор Олексійович, професор кафедри теоретичної та експериментальної ядерної фізики Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Ганн Володимир Васильович, Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, старший науковий співробітник Науково-технічного комплексу «Ядерний паливний цикл».
 • доктор фізико-математичних наук, професор Павлович Володимир Миколайович, Інститут ядерних досліджень НАН України, провідний науковий співробітник відділу теоретичної фізики.

Захист відбудеться 16 квітня 2021 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.06 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 517Т.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Пирогов Тимофій Валерійович

Обґрунтування безпечної експлуатації теплообмінників аварійного розхолоджування РУ ВВЕР-1000 з урахуванням нестаціонарних навантажень
05.14.14 – Теплові та ядерні енергоустановки
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.04
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 13 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Державному підприємстві «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування» Міністерства енергетики України (м.Київ).

Науковий керівник: Доктор технічних наук, Професор Корольов Олександр Вікторович, Професор кафедри атомних електростанцій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • Доктор технічних наук, С.н.с Сорокова Наталія Миколаївна, Професор кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Доктор технічних наук, Доцент Ромашов Юрій Володимирович, Професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки Харківського національного університету радіоелектроніки.

Захист відбудеться 13 квітня 2021 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 22 ТТЛ, корпус 10.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Шелешей Тетяна Вікторівна

Дослідження факторів впливу на підвищення теплової ефективності енергетичного обладнання ТЕС
05.14.14 - Теплові та ядерні енергоустановки
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.04
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 13 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Абдулін Михайло Загретдинович, доцент кафедри теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Арсірій Василь Анатолійович, завідувач кафедри прикладної екології та гідрогазодинаміки, професор кафедри теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій Одеського національного політехнічного університету;
 • кандидат технічних наук, Безценний Ігор Валентинович, старший науковий співробітник відділу енерготехнологічного використання твердого палива Інституту вугільних енерготехнологій НАН України.

Захист відбудеться 13 квітня 2021 р. о 15:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 в Одеському національному політехнічному університеті (ОНПУ) за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 22 ТТЛ, корпус 10.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів