Ви є тут

Докторські та кандидатські дисертації, що прийняті до захисту спеціалізованими вченими радами університету

Фроленкова Ольга Вікторівна

Забезпечення якісних характеристик напиленого термобар’єрного шару ельборовим шліфуванням
05.02.08 – Технологія машинобудування
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.02
Кандидат технічних наук
Захист: 20 листопада 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: Лебедєв Володимир Георгійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри матеріалознавства та технології матеріалів Одеського національного політехнічного університету

Офіційні опоненти:

 • Гурей Ігор Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології машинобудування національного університету «Львівська політехніка»;
 • Новіков Федор Васильович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри природо-охоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Захист 20 листопаду 2020 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.02 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Защолкін Костянтин Вячеславович

Стеганографічно-орієнтовані моделі, методи і засоби контролю цілісності та автентичності FPGA-базованих компонентів комп’ютерних систем
05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Захист: 19 листопада 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Дрозд Олександр Валентинович, професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Саченко Анатолій Олексійович, завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління Тернопільського національного економічного університету;
 • доктор технічних наук, професор Романюк Олександр Никифорович, завідувач кафедри програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету;
 • доктор технічних наук, доцент Романкевич Віталій Олексійович, професор кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Захист 19 листопада 2020 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Онисько Олег Романович

Теоретичні основи проєктування нарізевих різців для точіння замкових нарізевих з’єднань з підвищеними експлуатаційними характеристиками
05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.02
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Захист: 18 листопада 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Панчук Віталій Георгійович, завідувач кафедри комп’ютеризованого машинобудування. Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Грицай Ігор Євгенович, Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, завідувач кафедри технології машинобудування.;
 • доктор технічних наук, професор Залога Вільям Олександрович, Сумський державний університет МОН України, професор кафедри технології машинобудування, металорізальних верстатів та інструментів;
 • доктор технічних наук, професор Луців Ігор Володимирович, Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя МОН України, професор кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин

Захист відбудеться 18 листопаду 2020 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.02 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Некрасова Любов Аркадіївна

Стратегування розвитку виробничих підприємств в умовах децентралізації.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 29 жовтня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Бельтюков Євген Афанасійович, завідувач кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Масленніков  Євген  Іванович, професор кафедри менеджменту та інновацій Одеського національного університету імені  І.І. Мечникова;
 • доктор економічних наук, професор Шарко Маргарита Василівна, професор кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки Херсонського національного технічного університету;
 • доктор економічних наук, професор Ястремська Олена Миколаївна, завідувач кафедрою менеджменту, логістики  та економіки  Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

Захист 29 жовтня  2020 р. о 10:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Сіньковська Вікторія Миколаївна

Оцінювання лояльності споживачів промислових підприємств.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 29 жовтня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Яшкіна Оксана Іванівна, професор кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Смерічевський Сергій Францович, Національний авіаційний університет МОН України, завідувач кафедри маркетингу;
 • кандидат економічних наук, доцент Бажеріна Катерина Володимирівна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України, доцент кафедри промислового маркетингу.

Захист «29» жовтня 2020 р.  о 13 30  годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Гаврюков Олександр Володимирович

Наукові основи створення трубчастих стрічкових конвеєрів зі змінною довжиною транспортування
05.05.05 – Піднімально-транспортні машини
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.02
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Захист: 25 вересня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Назаренко Іван Іванович, завідувач кафедри машин і обладнання технологічних процесів Київського національного університету будівництва і архітектури.

Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Малащенко Володимир Олександрович, завідувач кафедри технічної механіки і динаміки машин Інституту інженерної механіки та транспорту національного університету «Львівська політехніка»;
доктор технічних наук, професор Суглобов Володимир Васильович, завідувач кафедри піднімально-транспортних машин і деталей машин Приазовського державного технічного університету;
доктор технічних наук, професор Стаднік Микола Іванович, професор кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Вінницького національного аграрного університету.

Захист 25 вересня 2020 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.02 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Албакоуш Аімен Мохамед Алі

Розширення технологічних та динамічних можливостей оздобно-розточувальних операцій
05.02.08 – Технологія машинобудування
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.02
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 11 вересня 2020 року
Детальні відомості

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, Оргіян Олександр Андрійович, завідувач кафедри технологія машинобудування Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Гурей Ігор Володимирович, професор кафедри технології машинобудування Національного університету «Львівська політехніка»;
 • доктор технічних наук, професор, Залога Вільям Олександрович, завідувач кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів Сумського державного університету

Захист 11 вересня 2020 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.02 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Куніцин Максим Володимирович

Технологічне забезпечення якості фінішної обробки циліндричних поверхонь зі зносостійкими покриттями
05.02.08 – Технологія машинобудування
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.02
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 11 вересня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Усов Анатолій Васильович, завідувач кафедри Вищої математики та моделювання систем Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Клименко Сергій Анатолійович, заступник директора з наукової роботи Інституту надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України;
доктор технічних наук, професор Новіков Федір Васильович, професор кафедри Природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця».

Захист 11 вересня 2020 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.02 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Ломовой Володимир Ілліч

Методи та засоби непараметричної ідентифікації нелінійних динамічних систем на основі моделей Вольтерри в частотній області
01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи
Спеціалізована вчена рада: К 41.052.11
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 27 серпня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному університеті «Одеська морська академія» Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Павленко Віталій Данилович, професор кафедри комп’ютеризованих систем управління Одеського національного політехнічного університету
Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Атаманюк Ігор Петрович, завідувач кафедри вищої та прикладної математики Миколаївського національного аграрного університету;
доктор технічних наук, професор Федорчук Володимир Анатолійович, завідувач кафедри інформатики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Захист 27 серпня 2020 р. о 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К41.052.11 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Чернова Людмила Сергіївна

Форсайт-орієнтована методологія стратегічного управління програмами розвитку
05.13.22 – Управління проектами та програмами
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.09
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Захист: 28 липня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Харитонов Юрій Миколайович, декан факультету морської інфраструктури Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Бушуєва Наталія Сергіївна, професор кафедри управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури;
 • доктор технічних наук, професор Руденко Сергій Васильович, професор кафедри управління логістичними системами та проектами, ректор Одеського національного морського університету;
 • доктор технічних наук, доцент Данченко Олена Борисівна, професор кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Черкаського державного технологічного університету.

Захист 28 липня 2020 р. о 13:30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 204-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Великодний Станіслав Сергійович

Моделі та методи проактивного управління проектами з розвитку програмних систем та продуктів
05.13.22 – Управління проектами та програмами
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.09
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Захист: 23 липня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському державному екологічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Вишневський Леонід Вікторович, завідувач кафедри автоматизації суднових паросилових установок Національного університету «Одеська морська академія».

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Чернов Сергій Костянтинович, завідувач кафедри управління проектами Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова;
 • доктор технічних наук, професор Зачко Олег Богданович, професор кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;
 • доктор технічних наук, професор Іванов Віктор Володимирович, професор кафедри машинознавства та деталей машин Одеського національного політехнічного університету.

Захист 23 липня 2020 р. (захист перенесено з 19 березня 2020 р. відповідно до наказу МОН України № 406 від 16.03.2020 р.) о 13:30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 204-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Ковтуненко Юрій Володимирович

Теоретико-методологічні засади диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур в умовах інтелектуалізації економіки.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Захист: 3 липня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Філиппова Світлана Валеріївна, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» МОН України;
 • доктор економічних наук, професор Перерва Петро Григорович, завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;
 • доктор економічних наук, професор Семенова Валентина Григорівна, завідувач кафедрою економіки підприємства і організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету МОН України.

Захист о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 435-ГУК.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Граціотова Ганна Олександрівна

Управління змінами в забезпеченні розвитку виробничого підприємства.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 3 липня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Дорошук Ганна Анатоліївна, доцент кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Захарчин Галина Миронівна, професор  кафедри менеджменту персоналу і адміністрування Національного університету «Львівська політехніка»;
 • доктор економічних наук, професор Погорелов Юрій Сергійович, радник члена Рахункової палати України.

Захист о 10:00  годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 435-ГУК.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Стремядін Володимир Миколайович

Стратегія економічного розвитку виноробства на основі формування інтеграційних бізнес-структур.
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 27 червня 2020 року
Детальні відомості

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Захарченко Віталій Іванович, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Войнаренко Михайло Петрович, перший проректор, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Хмельницького національного університету;
кандидат економічних наук, доцент Каламан Ольга Борисівна, доцент кафедри менеджменту і логістики Одеської національної академії харчових технологій.

Захист «28» квітня 2020 р. о 10 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 435-ГУК.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Зайченко Катерина Сергіївна

Організаційне забезпечення інноваційного розвитку малого промислового підприємства в умовах інформатизації економіки.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 27 червня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Філиппова Світлана Валеріївна, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Лепейко Тетяна Іванівна, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця МОН України;
доктор економічних наук, професор Яковлєв Анатолій Іванович, професор кафедри економіки та маркетингу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України.
Захист 28 квітня 2020 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 435-ГУК.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Граціотова Ганна Олександрівна

Управління змінами в забезпеченні розвитку виробничого підприємства.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 30 квітня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Дорошук Ганна Анатоліївна, доцент кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Захарчин Галина Миронівна, професор  кафедри менеджменту персоналу і адміністрування Національного університету «Львівська політехніка»;
 • доктор економічних наук, професор Погорелов Юрій Сергійович, радник члена Рахункової палати України.

Захист 30  квітня 2020 р.  о 10:00  годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Зайченко Катерина Сергіївна

Організаційне забезпечення інноваційного розвитку малого промислового підприємства в умовах інформатизації економіки.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 28 квітня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Філиппова Світлана Валеріївна, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Лепейко Тетяна Іванівна, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця МОН України;
доктор економічних наук, професор Яковлєв Анатолій Іванович, професор кафедри економіки та маркетингу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України.
Захист 28 квітня 2020 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Стремядін Володимир Миколайович

Стратегія економічного розвитку виноробства на основі формування інтеграційних бізнес-структур.
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 28 квітня 2020 року
Детальні відомості

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Захарченко Віталій Іванович, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Войнаренко Михайло Петрович, перший проректор, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Хмельницького національного університету;
кандидат економічних наук, доцент Каламан Ольга Борисівна, доцент кафедри менеджменту і логістики Одеської національної академії харчових технологій.

Захист «28» квітня 2020 р. о 10 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Великодний Станіслав Сергійович

Моделі та методи проактивного управління проектами з розвитку програмних систем та продуктів
05.13.22 – Управління проектами та програмами
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.09
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Захист: 19 березня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському державному екологічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Вишневський Леонід Вікторович, завідувач кафедри автоматизації суднових паросилових установок Національного університету «Одеська морська академія».

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Чернов Сергій Костянтинович, завідувач кафедри управління проектами Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова;
 • доктор технічних наук, професор Зачко Олег Богданович, професор кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;
 • доктор технічних наук, професор Іванов Віктор Володимирович, професор кафедри машинознавства та деталей машин Одеського національного політехнічного університету.

Захист 19 березня 2020 р. о 13:30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 204-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Яшкін Дмитро Сергійович

Оцінювання логістичних ризиків машинобудівних підприємств.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 27 лютого 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Окландер Михайло Анатолійович, завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Смерічевський Сергій Францович, завідувач кафедри маркетингу Національного авіаційного університету;
 • доктор економічних наук, професор Шафалюк Олександр Казимирович, декан факультету маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Захист 27 лютого 2020 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Ярмолович Дарія Юріївна

Організаційно-економічні основи розвитку підприємницької діяльності з агентування морських суден.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 27 лютого 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, c.н.с. Липинська Олена Андріївна, професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Боняр Світлана Михайлівна декан факультету управління і технологій Державного університету інфраструктури та технологій;
 • доктор економічних наук, професор Кібік Ольга Миколаївна, завідувач кафедри національної економіки Національного унівеситету «Одеська юридична академія».

Захист27 лютого 2020 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Івлєв Дмитро Анатолійович

Низькошвидкісний генератор постійного струму з безобмотковим ротором для вітроенергетичної установки.
05.09.01 – Електричні машини і апарати
Спеціалізована вчена рада: K 41.052.05
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 24 лютого 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі електромеханічної інженерії Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – кандидат технічних наук, професор Булгар Віктор Васильович, завідувач кафедри природознавчих наук Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса.

Офіційні опоненти :
доктор технічних наук, с.н.с. Васько Петро Федосійович, завідувач відділу гідроенергетики Інституту відновлюваної енергетики НАН України;
доктор технічних наук, професор Байдак Юрій Вікторович, професор кафедри термодинаміки та відновлюваної енергетики Одеської національної академії харчових технологій.

Захист дисертації відбудеться 24 лютого 2020р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К41.052.05 в Одеському національному політехнічному університеті за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, адміністративний корпус, ауд. 400 а.

 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Іщенко Олеся Володимирівна

Методи сегментації зображень в інтелектуальних системах обробки відсканованих документів
05.13.23 – «Системи та засоби штучного інтелекту»
Спеціалізована вчена рада: K 41.052.08
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 23 грудня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті
Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент Полякова Марина Вячеславівна, Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри прикладної математики та інформаційних технологій

Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Березький Олег Миколайович, Тернопільський національний економічний університет, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії
доктор технічних наук, професор Пелешко Дмитро Дмитрович, ПЗВО «IT СТЕП Університет», м. Львів, проректор з науково-педагогічної роботи

Захист відбудеться " 23 " грудня 2019 р. о 13:30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.052.08 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400a.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Антонюк Віктор Вікторович

Енергоорієнтовані моделі контролепридатності та методи моніторингу FPGA компонентів в системах критичного застосування
05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 12 грудня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Дрозд Олександр Валентинович, Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Саченко Анатолій Олексійович, Тернопільський національний економічний університет, завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем та управління;
 • доктор технічних наук, доцент Романкевич Віталій Олексійович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», професор кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем.

Захист 12 грудня 2019 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Гутарева Юлія Василівна

Управління процесом комерціалізації інноваційного продукту виробничого підприємства в умовах глобалізації.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 4 грудня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Ковтуненко Ксенія Валеріївна, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»;
 • кандидат економічних наук, доцент Красностанова Наталія Едуардівна, завідувач кафедри менеджменту організацій Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Захист 04 грудня 2019 р. об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Кірев Олег Васильович

Формування бізнес-комунікацій інноваційно-активного підприємства в умовах інформатизації економіки.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 4 грудня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Філиппова Світлана Валеріївна, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Шарко Маргарита Василівна, завідувач кафедри економіки і підприємництва Херсонського національного технічного університету;
 • доктор економічних наук, професор Шпак Нестор Омелянович, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка».

Захист 4 грудня 2019 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

М’ячин Валентин Георгійович

Теоретико-методологічні засади управління процесом формування інноваційного потенціалу підприємства.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 3 грудня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українському державному хіміко-технологічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Дубницький Володимир Іванович, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Войнаренко Михайло Петрович, перший проректор, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Хмельницького національного університету;  
 • доктор економічних наук, доцент Волощук Лідія Олександрівна, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету;
 • доктор економічних наук, професор Ілляшенко Сергій Миколайович, професор кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.

Захист 3 грудня 2019 р. о 10:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Герасін Олександр Сергійович

Моделі та засоби систем контролю і керування мобільними роботами багатоцільового призначення на феромагнітних поверхнях
05.13.07 – Автоматизація процесів керування
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 31 жовтня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України Кондратенко Юрій Пантелійович, завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних систем Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Рожков Сергій Олександрович, завідувач кафедри експлуатації суднового електрообладнання та засобів автоматики Херсонської державної морської академії;
 • кандидат технічних наук, доцент Беглов Костянтин В’ячеславович, доцент кафедри комп’ютерних технологій автоматизації Одеського національного політехнічного університету.

Захист 31 жовтня 2019 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Топалов Андрій Миколайович

Спеціалізована комп’ютерна система параметричного контролю та керованої стабілізації плавучих споруд
05.13.05 - Комп’ютерні системи та компоненти
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 31 жовтня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України Кондратенко Юрій Пантелійович, завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних систем Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Офіційні опоненти:

 • Лауреат Державної премії України, доктор технічних наук, професор Опанасенко Володимир Миколайович, провідний науковий співробітник відділу мікропроцесорної техніки № 205 Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України;
 • доктор технічних наук, професор Дрозд Олександр Валентинович, профессор кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж, Одеського національного політехнічного університету.

Захист 31 жовтня 2019 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Становська Іраіда Іванівна

Методологія антикризового управління проектами на основі морфологічного і параметричного аналізу організаційно-технічних систем.
05.13.22 – Управління проектами та програмами.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.09
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Захист: 17 жовтня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Колеснікова Катерина Вікторівна, професор кафедри технологій управління Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Бушуєва Наталія Сергіївна, професор кафедри управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури;
 • доктор технічних наук, доцент Зачко Олег Богданович, професор кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності; 
 • доктор технічних наук, професор Чернов Сергій Костянтинович, завідувач кафедри управління проектами Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова. 

Захист 17 жовтня 2019 р. о 13:30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 204-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів