Ви є тут

Докторські та кандидатські дисертації, що прийняті до захисту спеціалізованими вченими радами університету

Добринін Євгеній Вікторович

Інформаційна технологія автоматизації технічного діагностування каналів стволів артилерійських гармат за акустичними полями пострілів
05.13.06 – Інформаційні технології
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 28 січня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія», в/ч А1013 Міністерства оборони України.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент, Болтьонков Віктор Олексійович, доцент кафедри інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету, провідний науковий співробітник НДУ розвитку систем озброєння та військової техніки ВМС Інституту Військово-Морських Сил НУ «ОМА».

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Андрощук Олександр Степанович., старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем охорони державного кордону науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький;
 • доктор технічних наук, професор Крісілов Віктор Анатолійович, завідувач кафедри системного програмного забезпечення Одеського національного політехнічного університету.

Захист 28 січня 2021 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Беспалова Алла Вікторівна

Підвищення ефективності технології розрізання кам'яних будівельних матеріалів
05.02.08 – Технологія машинобудування
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.02
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Захист: 26 січня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: Лебедєв Володимир Георгійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри матеріалознавства та технології матеріалів Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • Калафатова Людмила Павлівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри "Мехатронні системи машинобудівельного обладнання" Донецького національного технічного університету;
 • Марчук Віктор Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри приладобудування Луцького національного технічного університету;
 • Ступницький Вадим Володимирович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри технології машинобудування національного університету «Львівська політехніка».

Захист 26 січня 2021 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.02 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Манікаєва Ольга Сергіївна

Методи класифікації гетерогенних даних в інтелектуальних системах медико-соціологічного моніторінгу
05.13.23 - Системи та засоби штучного інтелекту
Спеціалізована вчена рада: K 41.052.08
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 26 січня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Арсірій Олена Олександрівна, завідувач кафедри інформаційних систем Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Литвиненко Володимир Іванович, завідувач кафедри інформаційних технологій і комп’ютерних наук Херсонського національного технічного університету;
доктор технічних наук, професор Субботін Сергій Олександрович, завідувач кафедри програмних засобів Національного університету «Запорізька політехніка».

Захист 26 січня 2021 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К41.052.08 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 204-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Кулик Володимир Олексійович

Методи та механізми управління інноваціями у проектно-орієнтованих організаціях харчової промисловості.
05.13.22 – управління проектами та програмами.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.09
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 28 грудня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національної металургійної академії України Міністерства освіти і науки України, м. Дніпро.

Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент, Петренко Віталій Олександрович, заслужений діяч науки і техніки України, Національна металургійна академія України, професор кафедри інтелектуальної власності та управління проектами (м. Дніпро).

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор, Чернов Сергій Костянтинович, Заслужений працівник промисловості України, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, завідувач кафедри управління проектами (м. Миколаїв);
 • доктор технічних наук, професор, Колеснікова Катерина Вікторівна, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, професор кафедри технологій управління.

Захист 28 грудня 2020 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.09 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 204-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Ахмеш Тамем

Моделі і методи поведінкового робочого контролю розподілених систем моніторингу та діагностування на основі мереж Петрі
05.13.06 – Інформаційні технології
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 28 грудня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Мартинюк Олександр Миколайович, доцент кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Глухов Валерій Сергійович, професор кафедри електронних обчислювальних машин; Національного університету
 • «Львівська політехніка»;
 • кандидат технічних наук, доцент Кльоц Юрій Павлович, завідувач кафедри кібербезпеки, комп'ютерних систем та мереж Хмельницького національного університету.

Захист 28 грудня 2020 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Кузнєцов Микола Олександрович

Моделі та методи підвищення контролепридатності схем на FPGA та достовірності результатів в цифрових компонентах систем критичного застосування
05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 28 грудня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Дрозд Олександр Валентинович, професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Романюк Олександр Никифорович, завідувач кафедри програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету;
 • доктор технічних наук, професор Глухов Валерій Сергійович, професор кафедри електронних обчислювальних машин Національного університету «Львівська політехніка».

Захист 28 грудня 2020 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Новікова Наталія Олексіївна

Інформаційна технологія автоматизації об’єктно-орієнтованого моделювання на основі вимог предметної галузі
05.13.06 – Інформаційні технології
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 21 грудня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Крісілов Віктор Анатолійович, завідувач кафедри системного програмного забезпечення Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Малахов Євгеній Валерійович, завідувач кафедри математичного забезпечення комп’ютерних систем Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова;
 • кандидат технічних наук, доцент Коробейнікова Тетяна Іванівна, доцент кафедри безпеки інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка», .

Захист 21 грудня 2020 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Мельник Оксана Володимирівна

Теоретико-методологічні засади капіталізації промислових підприємств.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 18 грудня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Фролова Лариса Володимирівна, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету МОН України;

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Марченко Валентина Миколаївна, професор кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
 • доктор економічних наук, професор Дерев’янко Олена Георгіївна професор кафедри економіки, обліку та фінансів Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій;
 • доктор економічних наук, професор Брюховецька Наталія Юхимівна, завідуюча відділом проблем економіки підприємств Інституту економіки промисловості НАН України.

Захист 18 грудня 2020 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Буковський Олександр Олександрович

Наукові засади структурного перетворення авіаційної промисловості України.
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 18 грудня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Соколи Іван Іванович, професор кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Смерічевська Світлана Василівна, професор кафедри менеджменту і логістики Національного авіаційного університету МОН України;
 • доктор економічних наук, професор Шапошников Костянтин Сергійович, директор Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.

Захист «18» грудня 2020 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Посох Валерій Олегович

Удосконалення методів розрахункового обґрунтування безпечної експлуатації опорних елементів реактора ВВЕР-1000
05.14.14 – Теплові та ядерні енергоустановки
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.04
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 9 грудня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Державному підприємстві «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування» Міністерства енергетики України (м. Київ).

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Дубковський В’ячеслав Олександрович, професор кафедри атомних електростанцій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Черноусенко Ольга Юріївна, завідувач кафедри теплових енергетичних установок теплових та атомних електричних станцій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • кандидат технічних наук Балашевський Олександр Сергійович, керівник відділення науково-технічної підтримки ВП НТЦ в м. Одеса ДП «НАЕК «Енергоатом».

Захист відбудеться 9 грудня 2020 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 22 ТТЛ, корпус 10.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Данілова Ельвіра Ігорівна

Методологічні засади управління економічною безпекою діяльності авіакомпаній України.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 30 листопада 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Марченко Валентина Миколаївна, професор кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, доцент Корчевська Лілія Олександрівна, професор кафедри менеджменту, маркетингу і туризму Херсонського національного технічного університету МОН України;
 • доктор економічних наук, професор Фролова Лариса Володимирівна, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету МОН України;
 • доктор економічних наук, професор Череп Алла Василівна, декан економічного факультету Запорізького національного університету МОН України.

Захист 30 листопада 2020 р. о 10:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Фроленкова Ольга Вікторівна

Забезпечення якісних характеристик напиленого термобар’єрного шару ельборовим шліфуванням
05.02.08 – Технологія машинобудування
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.02
Кандидат технічних наук
Захист: 20 листопада 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: Лебедєв Володимир Георгійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри матеріалознавства та технології матеріалів Одеського національного політехнічного університету

Офіційні опоненти:

 • Гурей Ігор Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології машинобудування національного університету «Львівська політехніка»;
 • Новіков Федор Васильович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри природо-охоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Захист 20 листопаду 2020 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.02 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Защолкін Костянтин Вячеславович

Стеганографічно-орієнтовані моделі, методи і засоби контролю цілісності та автентичності FPGA-базованих компонентів комп’ютерних систем
05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Захист: 19 листопада 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Дрозд Олександр Валентинович, професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Саченко Анатолій Олексійович, завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління Тернопільського національного економічного університету;
 • доктор технічних наук, професор Романюк Олександр Никифорович, завідувач кафедри програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету;
 • доктор технічних наук, доцент Романкевич Віталій Олексійович, професор кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Захист 19 листопада 2020 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Онисько Олег Романович

Теоретичні основи проєктування нарізевих різців для точіння замкових нарізевих з’єднань з підвищеними експлуатаційними характеристиками
05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.02
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Захист: 18 листопада 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Панчук Віталій Георгійович, завідувач кафедри комп’ютеризованого машинобудування. Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Грицай Ігор Євгенович, Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, завідувач кафедри технології машинобудування.;
 • доктор технічних наук, професор Залога Вільям Олександрович, Сумський державний університет МОН України, професор кафедри технології машинобудування, металорізальних верстатів та інструментів;
 • доктор технічних наук, професор Луців Ігор Володимирович, Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя МОН України, професор кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин

Захист відбудеться 18 листопаду 2020 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.02 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Некрасова Любов Аркадіївна

Стратегування розвитку виробничих підприємств в умовах децентралізації.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 29 жовтня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Бельтюков Євген Афанасійович, завідувач кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Масленніков  Євген  Іванович, професор кафедри менеджменту та інновацій Одеського національного університету імені  І.І. Мечникова;
 • доктор економічних наук, професор Шарко Маргарита Василівна, професор кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки Херсонського національного технічного університету;
 • доктор економічних наук, професор Ястремська Олена Миколаївна, завідувач кафедрою менеджменту, логістики  та економіки  Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

Захист 29 жовтня  2020 р. о 10:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Сіньковська Вікторія Миколаївна

Оцінювання лояльності споживачів промислових підприємств.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 29 жовтня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Яшкіна Оксана Іванівна, професор кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Смерічевський Сергій Францович, Національний авіаційний університет МОН України, завідувач кафедри маркетингу;
 • кандидат економічних наук, доцент Бажеріна Катерина Володимирівна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України, доцент кафедри промислового маркетингу.

Захист «29» жовтня 2020 р.  о 13 30  годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Гаврюков Олександр Володимирович

Наукові основи створення трубчастих стрічкових конвеєрів зі змінною довжиною транспортування
05.05.05 – Піднімально-транспортні машини
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.02
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Захист: 25 вересня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Назаренко Іван Іванович, завідувач кафедри машин і обладнання технологічних процесів Київського національного університету будівництва і архітектури.

Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Малащенко Володимир Олександрович, завідувач кафедри технічної механіки і динаміки машин Інституту інженерної механіки та транспорту національного університету «Львівська політехніка»;
доктор технічних наук, професор Суглобов Володимир Васильович, завідувач кафедри піднімально-транспортних машин і деталей машин Приазовського державного технічного університету;
доктор технічних наук, професор Стаднік Микола Іванович, професор кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Вінницького національного аграрного університету.

Захист 25 вересня 2020 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.02 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Албакоуш Аімен Мохамед Алі

Розширення технологічних та динамічних можливостей оздобно-розточувальних операцій
05.02.08 – Технологія машинобудування
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.02
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 11 вересня 2020 року
Детальні відомості

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, Оргіян Олександр Андрійович, завідувач кафедри технологія машинобудування Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Гурей Ігор Володимирович, професор кафедри технології машинобудування Національного університету «Львівська політехніка»;
 • доктор технічних наук, професор, Залога Вільям Олександрович, завідувач кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів Сумського державного університету

Захист 11 вересня 2020 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.02 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Куніцин Максим Володимирович

Технологічне забезпечення якості фінішної обробки циліндричних поверхонь зі зносостійкими покриттями
05.02.08 – Технологія машинобудування
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.02
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 11 вересня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Усов Анатолій Васильович, завідувач кафедри Вищої математики та моделювання систем Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Клименко Сергій Анатолійович, заступник директора з наукової роботи Інституту надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України;
доктор технічних наук, професор Новіков Федір Васильович, професор кафедри Природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця».

Захист 11 вересня 2020 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.02 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Ломовой Володимир Ілліч

Методи та засоби непараметричної ідентифікації нелінійних динамічних систем на основі моделей Вольтерри в частотній області
01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи
Спеціалізована вчена рада: К 41.052.11
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 27 серпня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному університеті «Одеська морська академія» Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Павленко Віталій Данилович, професор кафедри комп’ютеризованих систем управління Одеського національного політехнічного університету
Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Атаманюк Ігор Петрович, завідувач кафедри вищої та прикладної математики Миколаївського національного аграрного університету;
доктор технічних наук, професор Федорчук Володимир Анатолійович, завідувач кафедри інформатики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Захист 27 серпня 2020 р. о 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К41.052.11 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Чернова Людмила Сергіївна

Форсайт-орієнтована методологія стратегічного управління програмами розвитку
05.13.22 – Управління проектами та програмами
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.09
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Захист: 28 липня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Харитонов Юрій Миколайович, декан факультету морської інфраструктури Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Бушуєва Наталія Сергіївна, професор кафедри управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури;
 • доктор технічних наук, професор Руденко Сергій Васильович, професор кафедри управління логістичними системами та проектами, ректор Одеського національного морського університету;
 • доктор технічних наук, доцент Данченко Олена Борисівна, професор кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Черкаського державного технологічного університету.

Захист 28 липня 2020 р. о 13:30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 204-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Великодний Станіслав Сергійович

Моделі та методи проактивного управління проектами з розвитку програмних систем та продуктів
05.13.22 – Управління проектами та програмами
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.09
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Захист: 23 липня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському державному екологічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Вишневський Леонід Вікторович, завідувач кафедри автоматизації суднових паросилових установок Національного університету «Одеська морська академія».

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Чернов Сергій Костянтинович, завідувач кафедри управління проектами Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова;
 • доктор технічних наук, професор Зачко Олег Богданович, професор кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;
 • доктор технічних наук, професор Іванов Віктор Володимирович, професор кафедри машинознавства та деталей машин Одеського національного політехнічного університету.

Захист 23 липня 2020 р. (захист перенесено з 19 березня 2020 р. відповідно до наказу МОН України № 406 від 16.03.2020 р.) о 13:30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 204-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Граціотова Ганна Олександрівна

Управління змінами в забезпеченні розвитку виробничого підприємства.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 3 липня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Дорошук Ганна Анатоліївна, доцент кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Захарчин Галина Миронівна, професор  кафедри менеджменту персоналу і адміністрування Національного університету «Львівська політехніка»;
 • доктор економічних наук, професор Погорелов Юрій Сергійович, радник члена Рахункової палати України.

Захист о 10:00  годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 435-ГУК.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Ковтуненко Юрій Володимирович

Теоретико-методологічні засади диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур в умовах інтелектуалізації економіки.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Захист: 3 липня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Філиппова Світлана Валеріївна, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» МОН України;
 • доктор економічних наук, професор Перерва Петро Григорович, завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;
 • доктор економічних наук, професор Семенова Валентина Григорівна, завідувач кафедрою економіки підприємства і організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету МОН України.

Захист о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 435-ГУК.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Зайченко Катерина Сергіївна

Організаційне забезпечення інноваційного розвитку малого промислового підприємства в умовах інформатизації економіки.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 27 червня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Філиппова Світлана Валеріївна, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Лепейко Тетяна Іванівна, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця МОН України;
доктор економічних наук, професор Яковлєв Анатолій Іванович, професор кафедри економіки та маркетингу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України.
Захист 28 квітня 2020 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 435-ГУК.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Стремядін Володимир Миколайович

Стратегія економічного розвитку виноробства на основі формування інтеграційних бізнес-структур.
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 27 червня 2020 року
Детальні відомості

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Захарченко Віталій Іванович, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Войнаренко Михайло Петрович, перший проректор, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Хмельницького національного університету;
кандидат економічних наук, доцент Каламан Ольга Борисівна, доцент кафедри менеджменту і логістики Одеської національної академії харчових технологій.

Захист «28» квітня 2020 р. о 10 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 435-ГУК.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Граціотова Ганна Олександрівна

Управління змінами в забезпеченні розвитку виробничого підприємства.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 30 квітня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Дорошук Ганна Анатоліївна, доцент кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Захарчин Галина Миронівна, професор  кафедри менеджменту персоналу і адміністрування Національного університету «Львівська політехніка»;
 • доктор економічних наук, професор Погорелов Юрій Сергійович, радник члена Рахункової палати України.

Захист 30  квітня 2020 р.  о 10:00  годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Зайченко Катерина Сергіївна

Організаційне забезпечення інноваційного розвитку малого промислового підприємства в умовах інформатизації економіки.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 28 квітня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Філиппова Світлана Валеріївна, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Лепейко Тетяна Іванівна, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця МОН України;
доктор економічних наук, професор Яковлєв Анатолій Іванович, професор кафедри економіки та маркетингу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України.
Захист 28 квітня 2020 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Стремядін Володимир Миколайович

Стратегія економічного розвитку виноробства на основі формування інтеграційних бізнес-структур.
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 28 квітня 2020 року
Детальні відомості

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Захарченко Віталій Іванович, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Войнаренко Михайло Петрович, перший проректор, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Хмельницького національного університету;
кандидат економічних наук, доцент Каламан Ольга Борисівна, доцент кафедри менеджменту і логістики Одеської національної академії харчових технологій.

Захист «28» квітня 2020 р. о 10 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Великодний Станіслав Сергійович

Моделі та методи проактивного управління проектами з розвитку програмних систем та продуктів
05.13.22 – Управління проектами та програмами
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.09
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Захист: 19 березня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському державному екологічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Вишневський Леонід Вікторович, завідувач кафедри автоматизації суднових паросилових установок Національного університету «Одеська морська академія».

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Чернов Сергій Костянтинович, завідувач кафедри управління проектами Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова;
 • доктор технічних наук, професор Зачко Олег Богданович, професор кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;
 • доктор технічних наук, професор Іванов Віктор Володимирович, професор кафедри машинознавства та деталей машин Одеського національного політехнічного університету.

Захист 19 березня 2020 р. о 13:30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 204-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів