Ви є тут

Оприлюднення дисертацій, що прийняті до захисту спеціалізованими вченими радами університету

Про оприлюднення дисертацій

На виконання частини п’ятої статті 6 Закону України «Про вищу освіту», відповідно до наказу МОН України № 758 від 14.07.2015 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів», спеціалізована вчена рада Одеського національного політехнічного університету, яка прийняла дисертацію (опубліковану монографію) до захисту (крім дисертації, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування), повинна розмістити на офіційному веб-сайті університету в режимі читання:

 • примірник дисертації в електронному вигляді, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації, а у разі підготовки дисертації у вигляді опублікованої монографії – автореферат дисертації в електронному вигляді;
 • відгуки офіційних опонентів в електронному вигляді, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації;
 • автореферат дисертацій, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації.

Розміщені матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті університету протягом трьох місяців з дати видачі диплома доктора філософії або доктора наук.

Після закінчення вказаного строку матеріали видаляються з веб-сайту за окремою заявкою відповідної спеціалізованої вченої ради.

Забезпечення дотримання вимог щодо оприлюднення дисертаційних матеріалів на офіційному веб-сайті університету покладено на голів спеціалізованих вчених рад.

Перехід на службову сторінку для спецрад

Рибак Ольга Володимирівна

Математичне моделювання, аналіз та оптимізація в САПР технологічного процесу шліфування плазмових покриттів
05.13.12 - Системи автоматизації проектувальних робіт
Спеціалізована вчена рада: K 41.052.08
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 5 липня 2019
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – Тонконогий Володимир Михайлович, д.т.н., професор, директор Інституту промислових технологій, дизайну та менеджменту Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і науки України.

Офіційний опонент – Гоменюк Сергій Іванович, д.т.н., професор, декан математичного факультету Запорізького національного університету Міністерства освіти і науки України.

Офіційний опонент – Лазарєва Діна Василівна, к.т.н., завідувач кафедри інформаційних технологій та прикладної математики Одеської державної академії будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України.

Захист 05 липня 2019 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К41.052.08 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Поточняк Яна Володимирівна

Моделі, методи та інформаційна технологія створення словників предметної області для побудови інформаційних систем
05.13.06 – Інформаційні технології
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 20 червня 2019
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: кандидат технічних наук, професор Кунгурцев Олексій Борисович, Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри системного програмного забезпечення

Офіційні опоненти: 

 • доктор технічних наук, професор Фісун Микола Тихонович, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення Чорноморського національного університету, ім. П. Могили;
 • доктор технічних наук, професор Шаховська Наталія Богданівна, завідувач кафедри cистем штучного інтелекту Національного університету «Львівська політехніка».

Захист 20 червня 2019 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.041Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Фомін Олександр Олексійович

Інформаційна технологія вторинної спектральностатистичної ідентифікації нелінійних інерційних об’єктів в системах технічної діагностики
05.13.06 – Інформаційні технології
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Захист: 20 червня 2019
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Павленко Віталій Данилович, Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри комп’ютеризованих систем управління

Офіційні опоненти: 

 • доктор технічних наук, професор Лєнков Сергій Васильович, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, головний науковий співробітник науково–дослідного центру Військового інституту;
 • доктор технічних наук, професор Поворознюк Анатолій Іванович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», професор кафедри обчислювальної техніки та програмування;
 • доктор технічних наук, професор Субботін Сергій Олександрович, Запорізький національний технічний університет, завідувач кафедри програмних засобів.

Захист 20 червня 2019 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.041Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Альохіна Світлана Вікторівна

Наукові основи теплової безпеки сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива
05.14.14 - Теплові та ядерні енергоустановки
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.04
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Захист: 30 травня 2019
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України (ІПМаш НАН України).

Науковий консультант: академік НАН України, доктор технічних наук, професор Мацевитий Юрій Михайлович, Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України, завідувач відділу

Офіційні опоненти: 

 • доктор технічних наук, професор Скалозубов Володимир Іванович, Одеський національний політехнічний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри атомних електричних станцій
 • доктор технічних наук Борисенко Володимир Іванович,Інститут проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України, завідувач відділенням атомної енергетики
 • доктор технічних наук, професор Черноусенко Ольга Юріївна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України, завідуюча кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій

Захист 30 травня 2019 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Дейнега Олександр Вікторович

Інформаційна підтримка прийняття маркетингових рішень промисловим підприємством в умовах невизначеності
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Захист: 17 квітня 2019
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Рівненському державному гуманітарному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, завідувач кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка».

Офіційні опоненти: 
доктор економічних наук, професор Анісімова Ольга Миколаївна, завідувач кафедри інформаційних систем управління Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця);
доктор економічних наук, професор Ковальчук Світлана Володимирівна, завідувач кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету;
доктор економічних наук, професор Окландер Михайло Анатолійович, завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету.

Захист 27 листопада 2018 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Клевцов Сергій Валерийович

Підвищення точності та якості багаторізцевого розточування ступінчастих отворів на основі дослідження динаміки технологічної системи
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 19 березня 2019
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі атомних електричних станцій і інженерної теплофізики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” Міністерства освіти і науки України, м.Київ.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Письменний Євген Миколайович, Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського”, декан теплоенергетичного факультету, науковий керівник кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики (м.Київ).

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, Комаров Юрій Олексійович, провідний інженер відділу теплотехнічних процесів і аварійних режимів, ВП «Науково-технічний центр» ДП НАЕК «Енергоатом»(м. Одеса);
 • кандидат технічних наук, Печериця Олександр Володимирович, Державне підприємство «Державний науковотехнічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», перший заступник директора (м.Київ).

Захист 19 березня 2019 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, корп. 10, аудиторія 22 (ТТЛ).

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Новохатська Катерина Андріївна

Методи автоматизованого створення та обслуговування матеріалізованих представлень у інформаційних системах
05.13.06 – Інформаційні технології
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 26 червня 2018
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор Кунгурцев Олексій Борисович, професор кафедри системного програмного забезпечення Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Малахов Євгеній Валерійович, завідувач кафедри математичного забезпечення комп’ютерних систем Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова;
 • доктор технічних наук, професор Шаховська Наталія Богданівна, завідувач кафедри cистем штучного інтелекту Національного університету «Львівська політехніка».

Захист 26 червня 2018 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Молдавська Олександра Володимирівна

Знанняорієнтовані моделі, методи та інформаційна технологія технічного діагностування інформаційних систем на основі сценаріїв
Захист: 26 червня 2018
Детальні відомості

26 червня 2018 року 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 відбудеться захист дисертації Молдавської Олександри Володимирівни на тему "Знанняорієнтовані моделі, методи та інформаційна технологія технічного діагностування інформаційних систем на основі сценаріїв" за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-А)

Науковий керівник/ консультант: Рувінська Вікторія Михайлівна-кандидат технічних наук,професор

Рижков Олександр Сергійович

Управління проектами та програмами спільної підготовки фахівців міжнародного рівня.
Захист: 24 травня 2018
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант – доктор технічних наук, професор Кошкін Костянтин Вікторович, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, директор навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та управління проектами (м. Миколаїв).

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Бушуєва Наталія Сергіївна, Київський національний університет будівництва і архітектури, професор кафедри управління проектами (м. Київ);
 • доктор технічних наук, професор Білощицький Андрій Олександрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідуючий кафедрою інформаційних систем та технологій (м. Київ);
 • доктор технічних наук, професор Колеснікова Катерина Вікторівна, Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри інформаційних технологій проектування в машинобудуванні (м. Одеса).

Захист 24 травня 2018 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 в Одеському національному політехнічному університеті за адресою: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 204-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів