Ви є тут

Оприлюднення дисертацій, що прийняті до захисту спеціалізованими вченими радами університету

Зміни в датах у зв'язку з COVID-19

 

Захист всіх дисертаційних робіт, заплановані терміни захисту яких приходяться на період дії карантину, відтерміновується до закінчення карантину.

Про нові терміни захисту дисертаційних робіт буде повідомлено окремо.

Перелік здобувачів, захист дисертаційних робіт яких відтерміновано
 • Великодний Станіслав Сергійович,
  спеціалізована вчена рада: Д 41.052.09;
 • Стремядін Володимир Миколайович,
  спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10;
 • Зайченко Катерина Сергіївна,
  спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10;
 • Ковтуненко Юрій Володимирович,
  спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10;
 • Граціотова Ганна Олександрівна,
  спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10.

 

Про оприлюднення дисертацій

На виконання частини п’ятої статті 6 Закону України «Про вищу освіту», відповідно до наказу МОН України № 758 від 14.07.2015 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів», спеціалізована вчена рада Одеського національного політехнічного університету, яка прийняла дисертацію (опубліковану монографію) до захисту (крім дисертації, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування), повинна розмістити на офіційному веб-сайті університету в режимі читання:

 • примірник дисертації в електронному вигляді, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації, а у разі підготовки дисертації у вигляді опублікованої монографії – автореферат дисертації в електронному вигляді;
 • відгуки офіційних опонентів в електронному вигляді, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації;
 • автореферат дисертацій, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації.

Розміщені матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті університету протягом трьох місяців з дати видачі диплома доктора філософії або доктора наук.

Після закінчення вказаного строку матеріали видаляються з веб-сайту за окремою заявкою відповідної спеціалізованої вченої ради.

Забезпечення дотримання вимог щодо оприлюднення дисертаційних матеріалів на офіційному веб-сайті університету покладено на голів спеціалізованих вчених рад.

Перехід на службову сторінку для спецрад

Ковтуненко Юрій Володимирович

Теоретико-методологічні засади диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур в умовах інтелектуалізації економіки.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Захист: 30 квітня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Філиппова Світлана Валеріївна, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» МОН України;
 • доктор економічних наук, професор Перерва Петро Григорович, завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;
 • доктор економічних наук, професор Семенова Валентина Григорівна, завідувач кафедрою економіки підприємства і організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету МОН України.

Захист 30 квітня 2020 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Граціотова Ганна Олександрівна

Управління змінами в забезпеченні розвитку виробничого підприємства.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 30 квітня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Дорошук Ганна Анатоліївна, доцент кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Захарчин Галина Миронівна, професор  кафедри менеджменту персоналу і адміністрування Національного університету «Львівська політехніка»;
 • доктор економічних наук, професор Погорелов Юрій Сергійович, радник члена Рахункової палати України.

Захист 30  квітня 2020 р.  о 10:00  годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Зайченко Катерина Сергіївна

Організаційне забезпечення інноваційного розвитку малого промислового підприємства в умовах інформатизації економіки.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 28 квітня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Філиппова Світлана Валеріївна, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Лепейко Тетяна Іванівна, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця МОН України;
доктор економічних наук, професор Яковлєв Анатолій Іванович, професор кафедри економіки та маркетингу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України.
Захист 28 квітня 2020 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Стремядін Володимир Миколайович

Стратегія економічного розвитку виноробства на основі формування інтеграційних бізнес-структур.
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 28 квітня 2020 року
Детальні відомості

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Захарченко Віталій Іванович, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Войнаренко Михайло Петрович, перший проректор, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Хмельницького національного університету;
кандидат економічних наук, доцент Каламан Ольга Борисівна, доцент кафедри менеджменту і логістики Одеської національної академії харчових технологій.

Захист «28» квітня 2020 р. о 10 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Великодний Станіслав Сергійович

Моделі та методи проактивного управління проектами з розвитку програмних систем та продуктів
05.13.22 – Управління проектами та програмами
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.09
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Захист: 19 березня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському державному екологічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Вишневський Леонід Вікторович, завідувач кафедри автоматизації суднових паросилових установок Національного університету «Одеська морська академія».

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Чернов Сергій Костянтинович, завідувач кафедри управління проектами Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова;
 • доктор технічних наук, професор Зачко Олег Богданович, професор кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;
 • доктор технічних наук, професор Іванов Віктор Володимирович, професор кафедри машинознавства та деталей машин Одеського національного політехнічного університету.

Захист 19 березня 2020 р. о 13:30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 204-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Яшкін Дмитро Сергійович

Оцінювання логістичних ризиків машинобудівних підприємств.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 27 лютого 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Окландер Михайло Анатолійович, завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Смерічевський Сергій Францович, завідувач кафедри маркетингу Національного авіаційного університету;
 • доктор економічних наук, професор Шафалюк Олександр Казимирович, декан факультету маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Захист 27 лютого 2020 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Ярмолович Дарія Юріївна

Організаційно-економічні основи розвитку підприємницької діяльності з агентування морських суден.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 27 лютого 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, c.н.с. Липинська Олена Андріївна, професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Боняр Світлана Михайлівна декан факультету управління і технологій Державного університету інфраструктури та технологій;
 • доктор економічних наук, професор Кібік Ольга Миколаївна, завідувач кафедри національної економіки Національного унівеситету «Одеська юридична академія».

Захист27 лютого 2020 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Івлєв Дмитро Анатолійович

Низькошвидкісний генератор постійного струму з безобмотковим ротором для вітроенергетичної установки.
05.09.01 – Електричні машини і апарати
Спеціалізована вчена рада: K 41.052.05
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 24 лютого 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі електромеханічної інженерії Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – кандидат технічних наук, професор Булгар Віктор Васильович, завідувач кафедри природознавчих наук Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса.

Офіційні опоненти :
доктор технічних наук, с.н.с. Васько Петро Федосійович, завідувач відділу гідроенергетики Інституту відновлюваної енергетики НАН України;
доктор технічних наук, професор Байдак Юрій Вікторович, професор кафедри термодинаміки та відновлюваної енергетики Одеської національної академії харчових технологій.

Захист дисертації відбудеться 24 лютого 2020р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К41.052.05 в Одеському національному політехнічному університеті за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, адміністративний корпус, ауд. 400 а.

 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Іщенко Олеся Володимирівна

Методи сегментації зображень в інтелектуальних системах обробки відсканованих документів
05.13.23 – «Системи та засоби штучного інтелекту»
Спеціалізована вчена рада: K 41.052.08
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 23 грудня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті
Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент Полякова Марина Вячеславівна, Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри прикладної математики та інформаційних технологій

Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Березький Олег Миколайович, Тернопільський національний економічний університет, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії
доктор технічних наук, професор Пелешко Дмитро Дмитрович, ПЗВО «IT СТЕП Університет», м. Львів, проректор з науково-педагогічної роботи

Захист відбудеться " 23 " грудня 2019 р. о 13:30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.052.08 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400a.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Антонюк Віктор Вікторович

Енергоорієнтовані моделі контролепридатності та методи моніторингу FPGA компонентів в системах критичного застосування
05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 12 грудня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Дрозд Олександр Валентинович, Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Саченко Анатолій Олексійович, Тернопільський національний економічний університет, завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем та управління;
 • доктор технічних наук, доцент Романкевич Віталій Олексійович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», професор кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем.

Захист 12 грудня 2019 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Гутарева Юлія Василівна

Управління процесом комерціалізації інноваційного продукту виробничого підприємства в умовах глобалізації.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 4 грудня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Ковтуненко Ксенія Валеріївна, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»;
 • кандидат економічних наук, доцент Красностанова Наталія Едуардівна, завідувач кафедри менеджменту організацій Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Захист 04 грудня 2019 р. об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Кірев Олег Васильович

Формування бізнес-комунікацій інноваційно-активного підприємства в умовах інформатизації економіки.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 4 грудня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Філиппова Світлана Валеріївна, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Шарко Маргарита Василівна, завідувач кафедри економіки і підприємництва Херсонського національного технічного університету;
 • доктор економічних наук, професор Шпак Нестор Омелянович, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка».

Захист 4 грудня 2019 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

М’ячин Валентин Георгійович

Теоретико-методологічні засади управління процесом формування інноваційного потенціалу підприємства.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 3 грудня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українському державному хіміко-технологічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Дубницький Володимир Іванович, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Войнаренко Михайло Петрович, перший проректор, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Хмельницького національного університету;  
 • доктор економічних наук, доцент Волощук Лідія Олександрівна, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету;
 • доктор економічних наук, професор Ілляшенко Сергій Миколайович, професор кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.

Захист 3 грудня 2019 р. о 10:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Герасін Олександр Сергійович

Моделі та засоби систем контролю і керування мобільними роботами багатоцільового призначення на феромагнітних поверхнях
05.13.07 – Автоматизація процесів керування
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 31 жовтня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України Кондратенко Юрій Пантелійович, завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних систем Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Рожков Сергій Олександрович, завідувач кафедри експлуатації суднового електрообладнання та засобів автоматики Херсонської державної морської академії;
 • кандидат технічних наук, доцент Беглов Костянтин В’ячеславович, доцент кафедри комп’ютерних технологій автоматизації Одеського національного політехнічного університету.

Захист 31 жовтня 2019 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Топалов Андрій Миколайович

Спеціалізована комп’ютерна система параметричного контролю та керованої стабілізації плавучих споруд
05.13.05 - Комп’ютерні системи та компоненти
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 31 жовтня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України Кондратенко Юрій Пантелійович, завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних систем Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Офіційні опоненти:

 • Лауреат Державної премії України, доктор технічних наук, професор Опанасенко Володимир Миколайович, провідний науковий співробітник відділу мікропроцесорної техніки № 205 Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України;
 • доктор технічних наук, професор Дрозд Олександр Валентинович, профессор кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж, Одеського національного політехнічного університету.

Захист 31 жовтня 2019 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Становська Іраіда Іванівна

Методологія антикризового управління проектами на основі морфологічного і параметричного аналізу організаційно-технічних систем.
05.13.22 – Управління проектами та програмами.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.09
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Захист: 17 жовтня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Колеснікова Катерина Вікторівна, професор кафедри технологій управління Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Бушуєва Наталія Сергіївна, професор кафедри управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури;
 • доктор технічних наук, доцент Зачко Олег Богданович, професор кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності; 
 • доктор технічних наук, професор Чернов Сергій Костянтинович, завідувач кафедри управління проектами Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова. 

Захист 17 жовтня 2019 р. о 13:30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 204-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Алі Алдаїрі Юссеф Нажах

Автоматизована система керування стабілізацією потужності металообробки з підвищеною динамічною точністю.
05.13.07– Автоматизація процесів керування.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 10 жовтня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Водічев Володимир Анатолійович, завідувач кафедри електромеханічних систем з комп’ютерним управлінням Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Осадчий Сергій Іванович, Центральноукраїнський національний технічний університет, завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів;
 • доктор технічних наук, професор Хобін Віктор Андрійович, Одеська національна академія харчових технологій, завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем.

Захист 10 жовтня 2019 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А .
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Ву Нгок Хуй

Моделі та метод динамічного формування контенту в залежності від характеристик системи прийому-передачі.
05.13.06 – Інформаційні технології.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 10 жовтня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Крісілов Віктор Анатолійович, Одеський національний політехнічний університет, завідувач кафедри системного програмного забезпечення.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Мещеряков Володимир Іванович, Одеський державний екологічний університет, завідувач кафедри інформатики;
 • кандидат технічних наук Коробейнікова Тетяна Іванівна, Вінницький національний технічний університет, доцент кафедри обчислювальної техніки.

Захист 10 жовтня 2019 р. о 15:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Іванов Віталій Олександрович

Науково-прикладні основи підвищення ефективності обробки складнопрофільних деталей на свердлильно-фрезерно-розточувальних верстатах
05.02.08 − технологія машинобудування
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.02
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Захист: 4 жовтня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Сумському державному університеті, м. Суми Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Залога Вільям Олександрович, завідувач кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів Сумського державного університету МОН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, доцент Ступницький Вадим Володимирович, професор кафедри технології машинобудування Національного університету «Львівська політехніка» МОН України;
 • доктор технічних наук, професор Пасічник Віталій Анатолійович завідувач кафедри інтегрованих технологій машинобудування Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” МОН України;
 • доктор технічних наук, професор Пермяков Олександр Анатолійович завідувач кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” МОН України.

Захист 04 жовтня 2019 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.02 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Вудвуд Олександр Миколайович

Обґрунтування конструктивних параметрів пружинно-гідравлічного гальма мостових кранів
05.05.05 - Піднімально-транспортні машини
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.02
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 4 жовтня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Семенюк Володимир Федорович, Одеський національний політехнічний університет, директор українсько-німецького, навчально-наукового інституту.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, доцент Ромасевич Юрій Олександрович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри конструювання машин і обладнання;
 • кандидат технічних наук, Стрижак Всеволод Вікторович, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", доцент кафедри підйомно-транспортні машини і обладнання.

Захист 04 жовтня 2019 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.02 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Скрипник Василь Степанович

Науково-методологічні засади системотехніки при дослідженні фрикційних гальм бурових лебідок
05.05.05 - Піднімально-транспортні машини
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.02
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Захист: 3 жовтня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Івано-Франківському національному технічному університету нафти і газу Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Вольченко Олександр Іванович, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, професор кафедри технічної механіки.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Семенюк Володимир Федорович, Одеський національний політехнічний університет, директор українсько-німецького навчально-наукового інституту;
 • доктор технічних наук, професор Стечишин Мирослав Степанович, Хмельницький національний університет, професор кафедри машинознавства;
 • доктор технічних наук, професор Гевко Іван Богданович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, професор кафедри технологія машинобудування.

Захист 03 жовтня 2019 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.02 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Саад Алдін Алхемірі Дауд Ліла

Автономні системи тригенерації з відновлювальними джерелами енергії для умов Близького Сходу
05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.04
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 26 вересня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Денисова Алла Євсіївна, Одеський національний політехнічний університет, кафедра теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій,

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор, Ганжа Антон Миколайович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій 
 • кандидат технічних наук, Соколовська-Єфименко Вікторія Вікторівна Одеська національна академія харчових технологій, доцент кафедри кріогенної техніки.

Захист 26 вересня 2019 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Танащук Катерина Олександрівна

Теоретико-методологічні засади державного регулювання тарифоутворення в сфері телекомунікацій.
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 6 вересня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Філиппова Світлана Валеріївна, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Коваль Віктор Васильович, завідувач кафедри прикладної економіки Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету МОН України;
 • доктор економічних наук, професор Сафонов Юрій Миколайович, заступник директора Державної наукової установи  «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України;
 • доктор економічних наук, професор Шапошников Костянтин Сергійович, директор Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.

Захист 6 вересня 2019 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Чукурна Олена Павлівна

Маркетингове ціноутворення машинобудівних підприємств в умовах глобалізації.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 5 вересня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис. 

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Окландер Михайло Анатолійович, завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету. 

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Іванов Юрій Борисович, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України;
 • доктор економічних наук, професор Смерічевський Сергій Францевич, завідувач кафедри маркетингу Національного авіаційного університету МОН України;
 • доктор економічних наук, професор Шафалюк Олександр Казимирович, декан факультету маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України.

Захист 5 вересня 2019 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Рибак Ольга Володимирівна

Математичне моделювання, аналіз та оптимізація в САПР технологічного процесу шліфування плазмових покриттів
05.13.12 - Системи автоматизації проектувальних робіт
Спеціалізована вчена рада: K 41.052.08
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 5 липня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: Тонконогий Володимир Михайлович, д.т.н., професор, директор Інституту промислових технологій, дизайну та менеджменту Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, Гоменюк Сергій Іванович, професор, декан математичного факультету Запорізького національного університету Міністерства освіти і науки України;
 • кандидат технічних наук, Лазарєва Діна Василівна, завідувач кафедри інформаційних технологій та прикладної математики Одеської державної академії будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України.

Захист 05 липня 2019 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К41.052.08 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Поточняк Яна Володимирівна

Моделі, методи та інформаційна технологія створення словників предметної області для побудови інформаційних систем
05.13.06 – Інформаційні технології
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 20 червня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: кандидат технічних наук, професор Кунгурцев Олексій Борисович, Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри системного програмного забезпечення

Офіційні опоненти: 

 • доктор технічних наук, професор Фісун Микола Тихонович, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення Чорноморського національного університету, ім. П. Могили;
 • доктор технічних наук, професор Шаховська Наталія Богданівна, завідувач кафедри cистем штучного інтелекту Національного університету «Львівська політехніка».

Захист 20 червня 2019 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.041Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Фомін Олександр Олексійович

Інформаційна технологія вторинної спектральностатистичної ідентифікації нелінійних інерційних об’єктів в системах технічної діагностики
05.13.06 – Інформаційні технології
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Захист: 20 червня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Павленко Віталій Данилович, Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри комп’ютеризованих систем управління

Офіційні опоненти: 

 • доктор технічних наук, професор Лєнков Сергій Васильович, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, головний науковий співробітник науково–дослідного центру Військового інституту;
 • доктор технічних наук, професор Поворознюк Анатолій Іванович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», професор кафедри обчислювальної техніки та програмування;
 • доктор технічних наук, професор Субботін Сергій Олександрович, Запорізький національний технічний університет, завідувач кафедри програмних засобів.

Захист 20 червня 2019 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.041Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Альохіна Світлана Вікторівна

Наукові основи теплової безпеки сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива
05.14.14 - Теплові та ядерні енергоустановки
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.04
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Захист: 30 травня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України (ІПМаш НАН України).

Науковий консультант: академік НАН України, доктор технічних наук, професор Мацевитий Юрій Михайлович, Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України, завідувач відділу

Офіційні опоненти: 

 • доктор технічних наук, професор Скалозубов Володимир Іванович, Одеський національний політехнічний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри атомних електричних станцій
 • доктор технічних наук Борисенко Володимир Іванович,Інститут проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України, завідувач відділенням атомної енергетики
 • доктор технічних наук, професор Черноусенко Ольга Юріївна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України, завідуюча кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій

Захист 30 травня 2019 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Клевцов Сергій Валерийович

Підвищення точності та якості багаторізцевого розточування ступінчастих отворів на основі дослідження динаміки технологічної системи
05.14.14 - Теплові та ядерні енергоустановки
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.04
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 19 березня 2019 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі атомних електричних станцій і інженерної теплофізики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” Міністерства освіти і науки України, м.Київ.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Письменний Євген Миколайович, Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, декан теплоенергетичного факультету, науковий керівник кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики (м.Київ).

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, Комаров Юрій Олексійович, провідний інженер відділу теплотехнічних процесів і аварійних режимів, ВП «Науково-технічний центр» ДП НАЕК «Енергоатом»(м. Одеса);
 • кандидат технічних наук, Печериця Олександр Володимирович, Державне підприємство «Державний науковотехнічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», перший заступник директора (м.Київ).

Захист 19 березня 2019 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, корп. 10, аудиторія 22 (ТТЛ).

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Новохатська Катерина Андріївна

Методи автоматизованого створення та обслуговування матеріалізованих представлень у інформаційних системах
05.13.06 – Інформаційні технології
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 26 червня 2018 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор Кунгурцев Олексій Борисович, професор кафедри системного програмного забезпечення Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Малахов Євгеній Валерійович, завідувач кафедри математичного забезпечення комп’ютерних систем Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова;
 • доктор технічних наук, професор Шаховська Наталія Богданівна, завідувач кафедри cистем штучного інтелекту Національного університету «Львівська політехніка».

Захист 26 червня 2018 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів