Ви є тут

Колонко Маттіас Ханс Георг

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 12 Інформаційні технології.
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки.
Назва: Мова концептуального моделювання та методи для розробки баз даних зі багатоваріантною персистентністю.
Науковий керівник: Арсірій Олена Олександрівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем Одеського національного політехнічного університету, Мюлленбах Сабине, доктор, професор факультету комп’ютерних наук Університету прикладних наук м. Аугсбург.
Дата проведення захисту дисертації: 19 лютого 2021 року - 16:00
Адреса проведення захисту дисертації: https://us02web.zoom.us/j/86495173423?pwd=enczRndPRk5zTFF6TUJvTllSRGtGUT09
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.012
Голова ради:
Антощук Світлана Григорівна, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Любченко Віра Вікторівна, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Кунгурцев Олексій Борисович, к.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Малахов Євгеній Валерійович, д.т.н., професор, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.
Філатов Валентин Олександрович, д.т.н., професор, Харківський національний університет радіоелектроніки.