Ви є тут

Ухіна Ганна Володимирівна

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 12 Інформаційні технології.
Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія.
Назва: Моделі та методи підвищення ефективності частотно-залежних компонент комп’ютерних систем.
Науковий керівник: Ситніков Валерій Степанович, д.т.н., професор, завідуючий кафедрою комп’ютерних систем Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведення захисту дисертації: 17 грудня 2020 року - 15:30
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 509-ф
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.011
Голова ради:
Антощук Світлана Григорівна, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Дрозд Олександр Валентинович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Лобачев Михайло Вікторович, к.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Ліщинська Людмила Броніславівна, д.т.н., професор, Вінницький національний технічний університет.
Мусієнко Максим Павлович, д.т.н., професор, Чорноморський національний університет імені Петра Могили.