Ви є тут

Мазурок Олександр Сергійович

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 14 Електрична інженерія.
Спеціальність: 143 Атомна енергетика.
Назва: Удосконалення методики теплогідравлічного аналізу в рамках робіт по продовженню ресурсу корпусних реакторів.
Науковий керівник: Кравченко Володимир Петрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри атомних електростанцій Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведення захисту дисертації: 13 листопада 2020 року - 14:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а.
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.002
Голова ради:
Корольов Олександр Вікторович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Дубковський Вячеслав Олександрович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Погосов Олексій Юрійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Комаров Юрій Олексійович, д.т.н., ВП «Науково-технічний центр» ДП НАЕК «Енергоатом».
Борисенко Володимир Іванович, д.т.н., Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України.