Ви є тут

Федорова Ганна Миколаївна

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 12 Інформаційні технології.
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення.
Назва: Метод та програмні засоби інформаційної технології ідентифікації непараметричних динамічних моделей око-рухового апарату.
Науковий керівник: Фомін Олександр Олексійович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютеризованих систем управління Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведення захисту дисертації: 3 грудня 2020 року - 14:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а.
Спеціалізована вчена рада ДФ 041.052.007
Голова ради:
Положаєнко Сергій Анатолійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Маєвський Дмитро Андрійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Сперанський Віктор Олександрович, к.т.н., Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Атаманюк Ігор Петрович, д.т.н., професор, Миколаївський національний аграрний університет.
Палагін Володимир Васильович, д.т.н., професор, Черкаський державний технологічний університет.