Ви є тут

Пірковський Денис Сергійович

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 14 Електрична інженерія.
Спеціальність: 144 Теплоенергетика.
Назва: Підвищення надійності та безпеки енергоустановок шляхом запобігання гідродинамічних ударів.
Науковий керівник: Мазуренко Антон Станіславович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту енергетики та комп’ютерно-інтегрованих систем управління Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведення захисту дисертації: 16 грудня 2020 року - 13:30
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 15-ттл
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.010
Голова ради:
Климчук Олександр Андрійович, д.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Арсірій Василь Анатолійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Нікульшин Володимир Русланович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Черноусенко Ольга Юріївна, д.т.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».
Афтанюк Валерій Валентинович, д.т.н., професор, Національний університет «Одеська морська академія».