Ви є тут

Горошко Василь Володимирович

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 14 Електрична інженерія.
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
Назва: Оптимізація динамічних режимів електричних машин з використанням дробово-інтегральних регуляторів.
Науковий керівник: Бушер Віктор Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри електромеханічної інженерії Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведення захисту дисертації: 11 грудня 2020 року - 14:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, 207-у
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.009
Голова ради:
Петрушин Віктор Сергійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Римша Віталій Вікторович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Якімець Андрій Миронович, к.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Титюк Валерій Костянтинович, д.т.н., доцент, Криворізький національний університет.
Копчак Богдан Любомирович, д.т.н., доцент, Національний університет “Львівська політехніка”.