Ви є тут

Чжан Іхен

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 13 Механічна інженерія.
Спеціальність: 131 Прикладна механіка.
Назва: Обґрунтування параметрів прямих пасивних редукційних клапанів з механічною системою управління.
Науковий керівник: Сидоренко Ігор Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем проектування машинобудування Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведення захисту дисертації: 13 листопада 2020 року - 12:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 18-ф.
Спеціалізована вчена рада ДФ 041.052.008
Голова ради:
Оргіян Олександр Андрійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Гутиря Сергій Семенович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Яглінський Віктор Петрович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Носко Павло Леонідович, д.т.н., професор, Національний авіаційний університет.
Ланець Олексій Степанович, д.т.н., професор, Національний університет «Львівська політехніка».