Ви є тут

Інформація про дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії, які прийняті спеціалізованими вченими радами університету до розгляду та проведення захисту

Козішкурт Євген Миколайович

.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.

Галузь знань: 13 Механічна інженерія.
Спеціальність: 136 Металургія.

Науковий керівник: Лисенко Тетяна Володимирівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології та управління ливарними процесами.

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.001

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Козішкурта Євгена Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 136 «Металургія».

Персональний склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:

1.    Становський Олександр Леонідович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.

Рецензенти:

2.    Прокопович Ігор Валентинович, д.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
3.    Доценко Вадим Павлович, к.т.н., доцент Одеський національний політехнічний університет.

Опоненти:

4.    Ямшинський Михайло Михайлович, д.т.н., доцент, Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона.
5.    Шалевська Інна Анатоліївна, к.т.н., доцент, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України.

Матеріали щодо дисертації

 

Мазурок Олександр Сергійович

Удосконалення методики теплогідравлічного аналізу в рамках робіт по продовженню ресурсу корпусних реакторів.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.

Галузь знань: 14 Електрична інженерія.
Спеціальність: 143 Атомна енергетика.

Науковий керівник: Кравченко Володимир Петрович, д-р техн. наук, професор кафедри АЕС Одеського національного політехнічного університету.

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.002

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.002 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мазурка Олександра Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 143 «Атомна енергетика».

Персональний склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:

1. Корольов Олександр Вікторович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.

Рецензенти:

2. Дубковський Вячеслав Олександрович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
3. Погосов Олексій Юрійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.

Опоненти:

4. Комаров Юрій Олексійович, д.т.н., ВП «Науково-технічний центр» ДП НАЕК «Енергоатом».
5. Борисенко Володимир Іванович, д.т.н., Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України.

Матеріали щодо дисертації

 

Потієнко Олексій Сергійович

Метод Лапласа для опису інтерференційних ефектів в протон-протонному розсіянні і для побудови Монте-Карло генераторів.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.

Галузь знань: 10 Природничі науки.
Спеціальність: 104 Фізика та астрономія.

Науковий керівник: Шарф Ігор Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри ТЕЯФ Одеського національного політехнічного університету.

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.003

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Потієнко Олексія Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія».

Персональний склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:

1. Тарасов Віктор Олексійович д.ф.-м.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.

Рецензенти:

2. Скалозубов Володимир Іванович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
3. Косенко Сергій Ілліч, к.ф.-м.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.

Опоненти:

4. Висоцький Володимир Іванович, д.ф.-м.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
5. Жук Олександр Іванович, д.ф.-м.н., професор, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.

Матеріали щодо дисертації