Ви є тут

Інформація про дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії, які прийняті спеціалізованими вченими радами університету до розгляду та проведення захисту

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 12 Інформаційні технології.
Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія.
Назва: Моделі та методи підвищення ефективності частотно-залежних компонент комп’ютерних систем.
Науковий керівник: Ситніков Валерій Степанович, д.т.н., професор, завідуючий кафедрою комп’ютерних систем Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведення захисту дисертації: 17 грудня 2020 року - 15:30
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 509-ф
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.011
Голова ради:
Антощук Світлана Григорівна, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Дрозд Олександр Валентинович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Лобачев Михайло Вікторович, к.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Ліщинська Людмила Броніславівна, д.т.н., професор, Вінницький національний технічний університет.
Мусієнко Максим Павлович, д.т.н., професор, Чорноморський національний університет імені Петра Могили.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 14 Електрична інженерія.
Спеціальність: 144 Теплоенергетика.
Назва: Підвищення надійності та безпеки енергоустановок шляхом запобігання гідродинамічних ударів.
Науковий керівник: Мазуренко Антон Станіславович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту енергетики та комп’ютерно-інтегрованих систем управління Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведення захисту дисертації: 16 грудня 2020 року - 13:30
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 15-ттл
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.010
Голова ради:
Климчук Олександр Андрійович, д.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Арсірій Василь Анатолійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Нікульшин Володимир Русланович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Черноусенко Ольга Юріївна, д.т.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».
Афтанюк Валерій Валентинович, д.т.н., професор, Національний університет «Одеська морська академія».
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 14 Електрична інженерія.
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
Назва: Оптимізація динамічних режимів електричних машин з використанням дробово-інтегральних регуляторів.
Науковий керівник: Бушер Віктор Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри електромеханічної інженерії Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведення захисту дисертації: 11 грудня 2020 року - 14:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, 207-у
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.009
Голова ради:
Петрушин Віктор Сергійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Римша Віталій Вікторович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Якімець Андрій Миронович, к.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Титюк Валерій Костянтинович, д.т.н., доцент, Криворізький національний університет.
Копчак Богдан Любомирович, д.т.н., доцент, Національний університет “Львівська політехніка”.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування.
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
Назва: Підвищення енергетичної ефективності біогазової технології за рахунок пошуку комп’ютерно-інтегрованою системою управління найкращої структури її енергоустановок.
Науковий керівник: Давидов Валентин Олегович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних технологій автоматизації Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведення захисту дисертації: 7 грудня 2020 року - 14:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 41-ттл
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.004
Голова ради:
Тонконогий Володимир Михайлович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Гогунський Віктор Дмитрович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Водічев Володимир Анатолійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Осадчий Сергій Іванович, д.т.н., професор, Центральноукраїнський національний технічний університет.
Северин Валерій Петрович, д.т.н., професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування.
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
Назва: Автоматизація процесів керування установкою іонно-плазмового напилення.
Науковий керівник: Тонконогий Володимир Михайлович, доктор технічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту промислових технологій, дизайну та менеджменту Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведення захисту дисертації: 7 грудня 2020 року - 11:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 41-ттл
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.005
Голова ради:
Максимов Максим Віталійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Брунеткін Олександр Іванович, д.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Водічев Володимир Анатолійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Осадчий Сергій Іванович, д.т.н., професор, Центральноукраїнський національний технічний університет.
Северин Валерій Петрович, д.т.н., професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 12 Інформаційні технології.
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення.
Назва: Метод та програмні засоби інформаційної технології ідентифікації непараметричних динамічних моделей око-рухового апарату.
Науковий керівник: Фомін Олександр Олексійович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютеризованих систем управління Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведення захисту дисертації: 3 грудня 2020 року - 14:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а.
Спеціалізована вчена рада ДФ 041.052.007
Голова ради:
Положаєнко Сергій Анатолійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Маєвський Дмитро Андрійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Сперанський Віктор Олександрович, к.т.н., Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Атаманюк Ігор Петрович, д.т.н., професор, Миколаївський національний аграрний університет.
Палагін Володимир Васильович, д.т.н., професор, Черкаський державний технологічний університет.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 10 Природничі науки.
Спеціальність: 104 Фізика та астрономія.
Назва: Метод Лапласа для опису інтерференційних ефектів в протон-протонному розсіянні і для побудови Монте-Карло генераторів.
Науковий керівник: Шарф Ігор Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теоретичної та експериментальної ядерної фізик Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведення захисту дисертації: 20 листопада 2020 року - 14:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 517-т
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.003
Голова ради:
Тарасов Віктор Олексійович д.ф.-м.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Скалозубов Володимир Іванович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Косенко Сергій Ілліч, к.ф.-м.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Висоцький Володимир Іванович, д.ф.-м.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Жук Олександр Іванович, д.ф.-м.н., професор, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 14 Електрична інженерія.
Спеціальність: 143 Атомна енергетика.
Назва: Удосконалення методики теплогідравлічного аналізу в рамках робіт по продовженню ресурсу корпусних реакторів.
Науковий керівник: Кравченко Володимир Петрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри атомних електростанцій Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведення захисту дисертації: 13 листопада 2020 року - 14:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а.
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.002
Голова ради:
Корольов Олександр Вікторович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Дубковський Вячеслав Олександрович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Погосов Олексій Юрійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Комаров Юрій Олексійович, д.т.н., ВП «Науково-технічний центр» ДП НАЕК «Енергоатом».
Борисенко Володимир Іванович, д.т.н., Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
Галузь знань: 13 Механічна інженерія.
Спеціальність: 131 Прикладна механіка.
Назва: Обґрунтування параметрів прямих пасивних редукційних клапанів з механічною системою управління.
Науковий керівник: Сидоренко Ігор Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем проектування машинобудування Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведення захисту дисертації: 13 листопада 2020 року - 12:00
Адреса проведення захисту дисертації: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 18-ф.
Спеціалізована вчена рада ДФ 041.052.008
Голова ради:
Оргіян Олександр Андрійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенти:
Гутиря Сергій Семенович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Яглінський Віктор Петрович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Опоненти:
Носко Павло Леонідович, д.т.н., професор, Національний авіаційний університет.
Ланець Олексій Степанович, д.т.н., професор, Національний університет «Львівська політехніка».