СТРУМИННІ ГІДРОДИНАМІЧНІ ВИПРОМІНЮВАЧІ (ГДВ) ЗВУКУ ДЛЯ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Категорія розробок 
Хімія
Суть розробки. Призначення і область застосування 

Підвищення ефективності біомедичних технологій шляхом комбінації розвинутої акустичної кавітації та надлишкового гідростатичного тиску в робочих ємностях різних апаратах: емульгаторах, диспергаторах, приладах акустичного очищення та мийки. Розробка призначена для інтенсифікації фізичних процесів в рідинах: приготування емульсій нерозчинних у воді рідин та аморфних речовин, диспергування твердих частинок для фармакології та харчових технологій; очищення медичного інструменту від експлуатаційних забруднень.

Основні переваги 

Замість електроакустичних перетворювачів в комплекті з дорогим електронним генератором високої напруги й потужності дані ГДВ живляться від насосу, електродвигуна та звичайної електричної мережі. Це покращує електробезпеку, знижує на порядок вартість готового продукту, зменшує час його виробництва.

Ступінь готовності. Захист інтелектуальної власності 

Розроблено модель, виготовлено пристрій, проведено експериментальні дослідження технологічного застосування. Дана розробка описана у наукових статтях та матеріалах наукових конференцій.