СПОСІБ ХОНІНГУВАННЯ ОТВОРІВ

Категорія розробок 
Машинобудування
Суть розробки. Призначення і область застосування 

У розробленому способі хонінгування дозовану радіальну подачу під час одного подвійного ходу здійснюють двічі: в момент реверсування зворотного переміщення на поступальне і в момент реверсування поступального переміщення на зворотне. Машинобудування, а саме, хонінгування високоточних отворів.

Основні переваги 

Розроблений спосіб хонінгування забезпечує ідентичну інтенсивність видалення припуску при поступальному і зворотному переміщеннях ріжучих елементів інструменту відносно отвору, що хонінгують, що забезпечує більшу продуктивність видалення припуску і менший знос ріжучих елементів.

Ступінь готовності. Захист інтелектуальної власності 

Завершений. Розроблений спосіб може бути впроваджено у діючі технологічні процеси обробки отворів з незначною модернізацією існуючого технологічного обладнання. Отримано патент України на корисну модель № 122627.