СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ РАЙОНІВ РОЗТАШУВАННЯ АЕС УКРАЇНИ

Категорія розробок 
Атомна енергетика
Суть розробки. Призначення і область застосування 

Розроблено науково-методологічні основи радіаційного контролю навколишнього середовища в районах розташування АЕС, які базуються на екосистемному підході, який в даний час в повному обсязі не враховується на практиці, що дозволяє врахувати особливості навколишнього середовища і підвищити правильність оцінки радіаційної обстановки. Підвищення радіоекологічної безпеки АЕС. 

Основні переваги 

Розроблено метод формування мережі пунктів спостереження (контролю) за радіаційною обстановкою в районах розташування АЕС (Рис), який забезпечує одержання високопредствницької  інформації, рівну точність вимірювань по всій території і максимальну вірогідність виявлення факела викиду при будь-яких метеоумовах.

Ступінь готовності. Захист інтелектуальної власності 

Розробка повністю готова до впровадження на радіаційно-небезпечних підприємствах.

Запропоновані методологія і методики ведення радіоекологічного моніторингу наземних екосистем були апробовані і впроваджені на Запорізькій, Хмельницькій, Балаковській і Чорнобильській АЕС.Наукові результати роботи відображені в 8 монографіях і навчальних посібниках, більш ніж у 40 статтях і 30 доповіддях, надрукованих у збірках матеріалів  Міжнародних та національних конференцій та семінарів. Конкурентоспроможність технічних рішень захищена одним авторським свідоцтвом. По тематиці роботи автором захищена докторська дисертація. Результати роботи впроваджені на Чорнобильській, Хмельницькій і Запорізькій АЕС.